Home Nyheter Innsikt – Har man ressursene og mulighetene, så har man også et ansvar

– Har man ressursene og mulighetene, så har man også et ansvar

0

InnoMag har tatt en prat med Anders H. Lier, Konsernsjef i Enoro og styreleder i Innovation Forum Norway, om den personlige energi opplevelsen, trender og samfunnsstrukturer for morgendagen.

Navn: Anders H. Lier (46 år)
Stilling:  Konsernsjef i Enoro, styreleder i Innovation Forum Norway og styreleder i Seema.
Favorittduppeditt:  Amazon Echo – min nye «star trek» computer for et smart hjem.
Dine tre favorittapper: 
TED Talks, Uber og SAS.

Hvordan ser ditt selskap/virksomhet ut i 2020?

– Samfunnet går mot et lavutslippssamfunn hvor alle må forvalte verdens naturressurser langt mere effektivt enn i dag. Det betyr å sikre en levestandard som er kombinert med lave utslipp. Fremover kan vi ikke lengre snakke om vekst i tradisjonell forstand. Vi må snakke om grønn vekst.

– Energisikkerhet er en stor del av dette bildet. Ved å spare strøm når vi trenger det, produsere strøm når vi trenger det og implementere nye tekniske løsninger kan vi alle bli mer energieffektive. Som en ledende internasjonal leverandør av smarte programvarer og tjenester for energimarkedet, har vi satt standarden for å skape en personlig energi opplevelse. Det vil si at du kan kreve å få strømforbruket i sanntid slik at du er informert, kan justere forbruket og dermed redusere strømregningen. Det handler om å kunne gi forbrukeren teknologien og dermed muligheten til å ta ansvarlige avgjørelser.

– Forbrukeren kommer også, til i økende grad, å ønske strøm fra fornybare energikilder og selv produsere strøm fra fornybare energikilder som sol. Disse plusskundene kommer til å komplementere strømtilførselen på strømnettet og skifte mellom forbruk og produksjon på ulike tider av døgnet og på ulike årstider. Denne nye modellen gjør at elektrisitet og informasjon strømmer begge veier mellom forbrukeren og produsenten. Med energieffektivisering og desentralisering av strømproduksjonen, må strømprodusentene også bli strømtjenesteleverandører for å fremdeles være relevante i morgen.

– Enoro kommer til å lede an i denne utviklingen som bransjen står ovenfor. Vi kommer til å jobbe tett med våre kunder for å realisere energieffektiviseringen. Gjennom vår norske historie og nordiske base kommer vi til å realisere våre internasjonale vekstplaner. I 2020 er vi en betydelig internasjonal aktør og en stor eksportør av software og kompetanse fra den norske kraftklyngen. Med de aller beste ingeniørene og løsningen gir vi forbruker-, forretnings- og samfunnsverdi.

Hva er dine lidenskaper og hvordan gjenspeiler de seg i din virksomhet?

– Personal Social Responsibility. Det er vårt personlige samfunnsansvar. Jeg vil skape, utvikle og forbedre verden. Vi snakker mye om bedrifters samfunnsansvar. Å ta kloke beslutninger, og utvikle bærekraftig teknologi og forretningsmodeller er ikke bare en bedrift sitt samfunnsansvar. For meg går det lengre enn det. Det er et personlig og individuelt samfunnsansvar.

– Tatt i betraktning hvor vi jobber og bor, våre ferdigheter og nettverk, har vi blitt gitt en utrolig mulighet til å innovere, forme og skape en fremtid for våre bedrifter og barn. Men med muligheter kommer også ansvar. Et ansvar om å ikke bare lære, men å dele kunnskapen og gi noe tilbake.

– Forbrukere ønsker å ta bærekraftige beslutninger og da må vi sikre at de har informasjonen til å ta de ansvarlige valgene. Jeg er derfor overbevist om at energi-industrien i økende grad vil fokusere på individuell energidata, samt aktivere kunden til å stå personlig ansvarlig for forbrukeratferd. Idéen om personlig ansvar vil gå langt og favne bredt: måle i sanntid hvor mye elektrisitet du bruker, vite hvor det kommer fra, og lagring av fornybar energi som du produserer slik at du kan hente det ut når strømprisene er høye.

– Personlige energidata gir mening for både mennesker og jorden. Det er den ansvarlige måten å utnytte teknologi på – å gi mennesker den informasjonen de fortjener å få tilgang til. Ved å bli energieffektive hjelper vi kunden til å ta et steg i riktig retning for å redde planeten vår.

På en skala fra 1 til 10, hvor strategisk vil du si at innovasjon er forankret i din virksomhet? På hvilken måte?

– Det er 10. Innovasjon er helt avgjørende for at vi skal lykkes i fremtiden. Enoro har gjennom 23 år sikret effektivitet og innovasjon for norske og europeiske energiselskaper. Når kundene endrer seg så må sektoren også endre seg. Idag er energisektoren er i en enorm endring og står overfor to hovedutfordringer: 1. radikal kostnadsinnovasjon og 2. kapre sluttkundens gunst.

– Ny teknologi, innovasjon og banebrytende forretningsmodeller vil være sentralt for utviklingen. Innovasjon starter med en kultur hvor vi hele tiden utfordrer det bestående, hvor det er lov til å feile så lenge vi lærer fra feilene. Vi må tenke stort men teste ut våre løsninger i liten skala med høy fart. Enoro må selv ligge i forkant for å levere innovasjon til sine kunder. Vi skal drive innovasjon sammen med våre kunder og skape verdi hele tiden.

Hva er dine primære kilder til innsikt for å forstå fremtiden?

– Det er menneskene rundt meg og for å nevne noen: Enoros kunder, partnere og mine kollegaer. Vi holder oss godt oppdatert gjennom bransjeorganisasjoner og EU. Men det er også viktig å søke inspirasjon og informasjon fra utenfor bransjen. Der kan man virkelig lære mye. Derfor vil jeg inkludere innovasjonsekspertene i Innovation Forum Norway, TED talks og kollegaer i Naandi Foundation.

Hvor mener du at det finnes størst uforløst potensiale for Norske virksomheter i møte med fremtiden?

– Intraprenørånden i norske selskaper kan bli en tsunami av nye muligheter for Norge og vi trenger intraprenører så vel som entreprenører. Her er det ikke et nullsum-spill, men en god sirkel; jo sterkere entreprenørånd vi har i landet, desto sterkere blir også intraprenørånden.

– Vi har ingeniører i verdensklasse og kompetanse som gjør oss helt unike i global sammenheng. Nå må vi sørge for å få denne kompetansen, og spesielt den som har blitt spissledende innen olje og gass, over i andre sektorer og videreføre denne. La meg ta et eksempel. Vi har ekstrem kompetanse innen Big Data fra oljesektoren, og denne bruker vi nå innen energi sektoren på tvers av Europa. Dette potensialet må vi jobbe med proaktivt for å videreutvikle Norge som nasjon.

“Jeg er en sterk forkjemper for bedre samspill på tvers av ulike bransjer og sektorer.”

Og hva mener du kan bidra til å få utnyttet dette potensialet?

– Jeg er en sterk forkjemper for bedre samspill på tvers av ulike bransjer og sektorer. Det Norge trenger for å skape en sterkere realiseringsrate for de gode ideene er et triangel mellom de gode ideene, smarte penger og internasjonale nettverk, og drysse det “magiske støvet” fra akademia og forskningsmiljøene, som gjør at vi klarer å rekruttere og beholde de beste talentene og drive R&D i verdensklasse.

– Norge er dårlig på IPR og patenter sammenlignet med andre nasjoner, og uten et løft her vil vi ikke klare å realisere bærekraftige og lønnsomme løsninger som fungerer over tid. Fokuset på immaterielle rettigheter knyttet til tjenesteytende næring og realisering av de gode ideene er ikke nok, og vi må sørge for at vi også har verdiskaping knyttet til produksjon. Vi har et fortrinn innen en rekke fysiske produksjonsområder, som fiskeoppdrett og vannkraft, men ny teknologi vil kunne føre med seg nye muligheter for oss til å ta industriarbeidsplasser tilbake til Norge.

Er det blitt for dyrt i Norge for å drive bærekraftig med lønnsom produksjon?

– I dag kan man 3D-printe alt fra hus og biler til menneskelige organer, og vi ser at det stadig etterlyses mer individualisert produksjon for sluttkundene. Et slikt “high end”-segment kan vi ta en stor rolle fremover. Vi må jobbe med utvikling og utnyttelse av ny teknologi for å ta produksjonsindustrien tilbake, med industry 4.0 som utgangspunkt. Norge ligger i front med hensyn til infrastruktur, og dette må vi utnytte for å skape høyere effektivitet og bedre lønnsomhet.

– Faktorprisutviklingen øker i den østlige delen av verden også, og vi må derfor utfordre markedskreftene, tenke radikalt og banebrytende annerledes ikke bare gjennom innovasjon, men også med hensyn til forretningsmodeller og teknologi.

Hvor stor rolle tror du Al vil spille i tiden fremover?

– AI er en stor mulighet for oss. Samtidig skal vi ikke lukke øyne for at det også kan bli en trussel. Neil Jacobstein som er “co-Chair of the Artificial Intelligence and Robotics track på Singularity University” reflekterte meget godt over AI nylig. Jeg tror som Neil at det aller viktigste er at vi har evne til å stille de riktige spørsmålene. Det vil alltid være et behov for kritisk og kreativ tenking. Dette er fundamentet for at vi som art utvikler oss. Jeg anbefaler alle å lese denne artikkelen.

 

Andre profilintervjuer; intevju med Anita Schjøll Brede, Hege Skryseth, Marcus Winnfors Ravik. 

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here