Home Fremhevet eByggWeb – et tilskudd til demokratiet

eByggWeb – et tilskudd til demokratiet

0

En brukerundersøkelse gjennomført og publisert av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) i 2013 viser at plan- og byggesakskontorene kommer dårligst ut når det gjelder brukertilfredshet. Gjennom eBygg-prosjektet har 30 kommuner i felleskap tatt initiativ til å yte bedre service overfor sine innbyggere på web.

Som en ketchupflaske

Ved starten av prosjektet var målsettingen  å bidra til raskere innføring, bedre kvalitet og effektivitet i plan- og byggesaksprosessen. Brukervennlig elektronisk dialog mellom forvaltning, næringsliv og borgere var også ønskelig.

– For å realisere eByggWeb bestemte vi oss for at vi skulle kjøpe og utvikle et innsynsverktøy. Valget falt på Norconsult Informasjonssystemer som leverandør, sier Hana Nesheim som har vært sentral i ledelsen av prosjektet.

Vi  møter prosjektkoordinatoren til en kaffe for å få en oppdatering på hvor langt man er kommet.

– Vi er blitt forsinket, blant annet fordi det ble besluttet at man skulle samarbeide med standardiseringsprosjektet GeoIntegrasjon og vi måtte harmonisere fremdriftsplanen med deres framdrift. I tillegg har  etablering av verktøyet i kommunene tatt lenger tid enn forventet siden det har tatt tid å få implementert GeoIntegrasjon i sak/arkiv-systemene. Når det er sagt er vi nesten klare nå.

Hana Nesheim trekker parallellen til ketchupflasker i glass som en må banke på før noe kommer ut. –du må banke og banke, men når det endelig kommer noe så kommer det en stor dose. Det er der vi er nå, alt er i ferd med å komme ut samtidig, sier hun.

Vil vise vei for offentlig sektor

Ifølge Byggnæringens Landsforening er det omtrent 260 919 ansatte i byggnæringen. Plusser man på alle som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold i tillegg blir tallet langt høyere.

– Byggenæringen er den største landbaserte næringen i landet, bare olje går foran. Et mer effektivt system med enkle regelverk for å få godkjent søknader og tilgang til informasjon om bygg er veldig nyttig.

Lett innsyn i plan- og byggesaker vil kunne gagne mange, særlig innenfor næringslivet.

– Når man etablerte eBygg var det et næringslivsinitiativ. Poenget var å prøve å få til noen gode løsninger som kunne vise vei for offentlig sektor.

– Vi har utfordret Norconsult Informasjonssystemer

Vi har utfordret NoIS på å lage en enkel og brukervennlig løsning. Det som har vært på markedet er webløsninger med mye funksjonalitet og avanserte funksjoner som saksbehandlere og profesjonelle i byggenæringen har behov for – men kanskje ikke mannen i gata.

– Målet har vært å lage noe som folk flest kan bruke uten å gå på kurs. Vi har hatt et par år nå der vi har utviklet prosjektet i fellesskap og hatt jevnlige møter, og vi tror vi har utfordret Norconsult med tanke på å hele tiden tenke sluttbruker.

– Hovedutfordringen for prosjektgruppa har vært å få til et enklest mulig brukergrensesnitt. Vi syns at vi har lykkes, vi har kommet langt på vei i retning av å lage en førstegenerasjons selvbetjeningsløsning.

Hvor brukervennlig er det nå?

– Jeg vil si at hvis du kan bruke Google Maps, så kan du bruke eByggWeb. Vi har forsøkt å gjøre de riktige valgene for sluttbrukeren. Vi blir ikke lykkelig av å ha for mange valg på web. Der har Steve Jobs gjort en god jobb, han tok valgene for oss, sier en smilende Olaug og holder opp Iphonen.

En demokratisk prosess

For å få tilgang til data om byggesøknader må man i de fleste kommuner ta kontakt med servicekontor eller saksbehandler.  Det er veldig tungvindt. eByggWeb gjør at alle kan gå inn og se status på byggesaker og planer, og da reduseres trykket på 1. linjetjenesten og saksbehandlere i  kommunen. Det ser vi på som en stor gevinst.

Hva er fordelene med eByggWeb?

– Det er en demokratisk prosess at man lett kan få innsyn i status på plan- og byggesaker og det som skjer lokalt. Vi håper selvsagt også at eByggWeb vil være et bidrag til at brukertilfredsheten kan stige, og styrke omdømmet til plan- og bygningssektoren.

 

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here