Home Nyheter Google-algoritme spår liv eller død for sykehuspasienter

Google-algoritme spår liv eller død for sykehuspasienter

0

Et research-team bestående av dataforskere fra Google og medisinske eksperter fra tre store amerikanske universiteter har tatt i bruk AI for å forutse blant annet hvor lenge innlagte pasienter har igjen å leve.

Google har allerede brukt maskinlæringsalgoritmene sine til å mestre spill som sjakk og Go. Nå tar de også i bruk kunstig intelligens for å forutse fremtiden på områder med større praktisk verdi.

I en nylig utgitt forskningsrapport beskriver researchere fra Google, Stanford og UCSF hvordan de har tatt i bruk AI for å besvare spørsmål om sykehuspasienters fremtidige skjebner. Det er Silicon Beat som melder dette.

Utkonkurrerer nåværende modeller

Blant annet hevder de å kunne forutse dødsfall hos sykehusinnlagte pasienter ett til to døgn før dagens metoder – noe som potensielt kan gi leger tid til å sette i verk livreddende tiltak i tide.

– Disse modellene utkonkurrerte de nåværende tradisjonelle modellene for å forutse utfall i alle sammenhenger, står det i rapporten.

Programvaren tar blant annet i brukdata fra medisinske journaler, demografisk informasjon for pasienten, tidligere diagnoser og prosedyrer, testresultater og vitale tegn for å gjøre vurderingene sine. Forskningsrapporten er basert på data fra 216 000 sykehusinnleggelser for rundt 114 000 pasienter. Dataprogrammet var i stand til å forutse dødsfall med 93 til 95 prosent presisjon, noe som er rundt ti prosent bedre enn med de tradisjonelle metodene.

Det var ikke kun om pasienter kom til å overleve et sykehusopphold som ble undersøkt i forsøket. Sannsynlig lengde på oppholdet og pasientenes diagnose ble også forsøkt forutsett av algoritmen.

Spår forsinkelser i flytrafikk

Google tar også i bruk AIs evner til å spå fremtidige utfall på områder som ikke omhandler liv eller død. Mashable melder at selskapets Flights-tjeneste nå har fått en ny funksjon som kan spå hvorvidt et fly kommer til å bli forsinket.

Gjennom å fore maskinlæringsalgoritmen med historiske flight status-data tror selskapet de vil være i stand til å forutse forsinkelser med rundt 80% nøyaktighet.

Det er fra tidligere kjent at Googles Deepmind-avdeling blant annet jobber med å gi algoritmene sine “fantasi”, for å gjøre dem i stand til å forutse hvordan en bestemt situasjon kommer til å utvikle seg.

– Når vi plasserer et glass på kanten av et bord, for eksempel, vil vi sannsynligvis tenke over hvor stabilt det står og hvorvidt det vil kunne falle. Hvis algoritmene våre skal utvikle tilsvarende sofistikert atferd, må de også ha evnen til å “forestille seg” og resonnere om fremtiden, skrev Deepmind i et blogginnlegg i sommer.

Med stadig raskere utvikling på AI-feltet, og satsning fra aktører som Google, trenger man en algoritme for å kunne spå hva som blir det neste kunstig intelligens hjelper oss med å forutse.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst