Home Startups Hedmark: Etablerer såkornfond på 100 millioner kroner

Hedmark: Etablerer såkornfond på 100 millioner kroner

0

Med et såkornfond på 100 millioner kroner har Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune gått sammen for å bidra til nyskapning og vekst i Hedmark.

– Vi kan nå si at kapitaltørken for start-ups er over i Hedmark, sier Tore Anstein Dobloug som er direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark.

Hedmark er en av regionene i landet med dårligst tilgang på risikokapital. Dette fondet skal ta risiko og satse på unge bedrifter med et stort vekstpotensial.

– Etableringen av fondet tror jeg er det største enkeltløftet som er gjort for å bidra til økt entreprenørskap i fylket. Det er stor aktivitet innen mange spennende områder og det gjør at tidspunktet for etableringen av et slikt fond er god sier han videre.

Tilgang på frisk kapital til innovasjoner og kommersialisering av ideer skal bidra til at nye virksomheter vokser frem, at nye arbeidsplasser skapes og at bærekraftige klynger utvikler seg. Her både kan og ønsker Sparebankstiftelsen Hedmark og Hedmark fylkeskommune å bidra utover allerede etablerte ordninger fra blant andre Innovasjon Norge.

– Et fond på 100 millioner gir et visst armslag, sier Thomas Breen, fylkesråd for næring.

Mye spennende i løypa

Det skjer mye spennende i regionen, blant annet innen kunstig virkelighet (VR/AR), spillteknologi, EdTech (teknologi for opplæring og undervisning), bioteknologi og bærekraftig matproduksjon – for å nevne noen. Mange og nye ideer og virksomheter er også under utvikling.

Breen mener fondet åpner nye muligheter for Hedmark:

– Det skal investeres i bedrifter som er i en prosjektfase eller tidlig etableringsfase. De må ha forretningsadresse eller hovedvirksomhet i Hedmark. Fondet skal ikke være bransjespesifikt og det er politisk uavhengig. Det er bedriftenes markeds- og vekstpotensial som avgjør, sier Breen.

Forvaltningen av fondet skal skje gjennom et nasjonalt forvaltermiljø. Forvalterne skal finne de gode casene, hjelpe selskapene med kompetanse og nettverk, finne medinvestorer og sørge for exitmuligheter for fondet når tiden er inne for det.

– Et overordnet mål for fondet skal være størst mulig avkastning på enkeltinvesteringene. Alle gevinster og utbytter skal føres tilbake til fondet og kunne reinvesteres i nye selskaper. Ingen gevinst eller kapital skal på noe tidspunkt kunne føres tilbake til stifterne – et såkalt «evergreen-fond», sier Dobloug. Arbeidet med å finne forvalter er igangsatt, og målet er å ha dette klart i løpet av kort tid.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst