Home Nyheter SINTEF etablerer såkornfond på 500 millioner for start-up bedrifter

SINTEF etablerer såkornfond på 500 millioner for start-up bedrifter

0
Fra venstre: Konsernsjef Sverre Thornes i KLP, Policy Officer Katerina Kokesova fra EU-kommisjonen, adm. dir. Unn Dehlen fra Gjensidigestiftelsen, porteføljeforvalter Kyrre Lindquist fra Gjensidigestiftelsen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, generalsekretær Maria Leander i EIF (European Investment Fund), daglig leder Reidar Stokke i SpareBank1 SMN Invest, konserndirektør Terje Andersen fra Orkla Investments, porteføljeforvalter Robert Meisingset fra MP Pensjon, investeringssjef Nur Ozdemir fra EIF, adm. dir. Anders Lian i SINTEF TTO / SINTEF Venture. Foto: Thor Nielsen / SINTEF

For å utvikle nye og levedyktige teknologibedrifter, har SINTEF lykkes med å etablere et nytt tidligfase-fond med en investeringskapital på 500 millioner kroner. European Investment Fund og en rekke private, norske investorer deltar i fondet.

Det nye såkornfondet får navnet SINTEF Venture V og skal bidra til økt kommersialisering av forskningsresultater. Fondet vil investere i og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU, skrier NTB.

– Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, som myndighetene forventer at vi leverer på, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF.

– Å skaffe kapital til såkornfasen er viktig og spesielt krevende. Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss gode, langsiktige investorer som ser potensialet i forskningen vår, sier hun.

Det nye såkornfondet har en investeringskapital på 500 millioner kroner, fordelt på følgende investorer:

  • European Investment Fund: 155 millioner kroner
  • SINTEF Venture: 110 millioner
  • KLP: 75 millioner
  • Gjensidigestiftelsen: 50 millioner
  • Sparebankstiftelsen DNB: 40 millioner
  • SpareBank1 SMN Invest: 30 millioner
  • MP Pensjon: 20 millioner
  • Reitan Kapital: 10 millioner
  • Orkla: 10 millioner

Dette er det femte og største fondet i regi av SINTEF TTO, som er SINTEFs kommersialiseringsenhet. SINTEF Venture IV ble etablert i 2014 sammen med European Investment Fund (EIF) og Sparebank1 SMN, med en investeringskapital på 209 millioner.

Administrerende direktør Anders Lian i SINTEF TTO setter pris på at begge investorene også stilte opp da arbeidet med å få på plass det nye fondet startet.

– Vi har fått styrket investorfelleskapet i det nye fondet, og det er vi veldig godt fornøyd med. Alle investorene har et felles ønske om å bidra til å bygge en robust verdikjede for kommersialisering av teknologi, og det vil være viktig for Norge inn i framtiden, sier Lian.

EIFs største investering i Norge


European Investment Fund (EIF) er EUs instrument for investeringer i egenkapitalfond i EØS-området. Investeringen i SINTEF Venture V, som er EIFs største investering i Norge, er gjort mulig gjennom midler fra InnovFin Equity og finansielle instrumenter under EUs Horizon 2020.

På lanseringsarrangementet i Trondheim, sa EIFs generalsekretær Maria Leander:

– Jeg er svært fornøyd med at vi nå har signert vår første InnovFin egenkapitalavtale i Norge, for å utvikle innovative bedrifter i Norge via SINTEF Venture V.

Fondet skal investere i krevende tidligfase


Fondet SINTEF Venture V skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartbedrifter. Dette er en krevende og avgjørende fase med få aktører og høy risiko, hvor det normalt er vanskelig å skaffe investeringskapital.

Fondets investeringer skal rettes inn mot samfunnsmessige utfordringer i EUs program for forskning og innovasjon Horizon 2020, som for eksempel fornybar energi, helse og IKT.