Home Startups Skapte A3 for de som ikke er helt A4

Skapte A3 for de som ikke er helt A4

0

Kurs og arbeidstiltak i regi av NAV skal få flere unge i arbeid. Intensjonen er god, men realitetene er dessverre noe annerledes. Gründerne bak MERK Norge, KREM og Knack har tenkt utenfor boksen og utviklet en effektiv traineemodell hvor unge får realistisk arbeidserfaring og lønn. Prosjektet har vært en suksess, og siden oppstarten i 2015 har A3mag vært et springbrett for mange unge ut i arbeidslivet.

(Skrevet av: Anam Javaid.Denne artikkelen og mye mer finner du i årets utgave av Innovasjonsmagasinet. Magasinet kan fås kjøpt på utvalgte Narvesen-butikker over hele landet)

Arbeidspraksis i bedrifter er det mest brukte tiltaket for unge arbeidsledige. Myndighetene har brukt om lag 20 milliarder kroner på arbeidsmarkedstiltak de siste seks årene. Hensikten er å gi de arbeidsledige arbeidstrening og referanser. Forskning viser derimot at tiltaket ikke fungerer. Arbeidstrening øker ikke mulighetene for arbeid, snarere tvert i mot. I mange tilfeller foretrekker arbeidsgivere søkere som har gått helt ledige fremfor de som har deltatt på tiltak i regi av NAV. Tiltaket virker dermed mot sin hensikt, og skaper for mange større avstand til arbeidslivet.

Nye veier til mål

Om lag 1 av 10 unge mellom 17 og 25 er verken i arbeid eller utdanning. De står i fare for langvarig utenforskap. Ungdomsledigheten er en stor samfunnsutfordring og det er behov for flere og alternative veier til lønnet arbeid. Praktisk opplæring kan være veien å gå for mange.

– Kartet stemmer ofte ikke overens med terrenget, og det må finnes kortere og bedre måter og gjøre dette på, sier Thea Emilie Dalen Dille, gründer av MERK Norge

-Unge forteller at de sliter med innpass i arbeidslivet uavhengig av utdanning, og mange mangler relevant praksis og ferske referanser. De er motiverte og lærevillig og vil jobbe. Samtidig er de redd å få NAV tiltaksstempelet på seg. Arbeidspraksis som tiltak for å få flere ut i arbeid, virker for noen, men det er på høy tid å videreutvikle modellen

En arbeidsplass, ikke nok et tiltak

Utfordringen MERK Norge og KREM tok tak i, var hvordan gi unge en inngang til relevant arbeidserfaring og lønn under opplæring.

– Løsningen lå i å skape en realistisk arbeidsarena, for unge, med unge og av unge, veiledet av erfarne folk. A3mag.no er en arbeidsplass og fungerer som et vanlig nettmagasin. Deltagerne er prosjektmedarbeidere og fullverdige medlemmer av redaksjonen, som blir ledet av Anniken Grundt i Knack. Det er ukentlige redaksjonsmøter og det publiseres tekster om dagsaktuelle temaer, videoer og illustrasjoner, forteller Dille.

A3-modellen innebærer at de unge får utviklet ferdighetene og interessene sine, nettverket sitt, samtidig som de utvikler en portefølje som gir dem en sterkere posisjon i arbeidsmarkedet. Prosjektmedarbeiderne får oppfølging fra mentor, og faglig påfyll gjennom relevante faglige workshops, som foto, film og tekst.

– Vi leverte et oppdrag til Aktiv Eiker og nå er det flere som ønsker å kjøpe kommunikasjonstjenester av A3. For å styrke varemerket A3 og øke jobbmulighetene for de unge, har vi også utviklet A3 Profil, som er vår salgs- og kommunikasjonsavdeling. Her produseres det profileringssaker i form av tekst, foto og film til eksterne og betalende kunder. På denne måten utvikler de unge også kompetansen sin også innenfor denne typen kommunikasjonsarbeid, samtidig som de blir eksponert mot kunder og potensielle fremtidige arbeidsgivere, sier Dille.

Mange lykkes

Siden oppstarten, har de fleste av deltagerne gått videre til annet, lønnet arbeid.

– tallene er gode og det er også tilbakemeldingene fra både de unge og kundene. Dette tyder på at konseptet vårt fungerer. Styrken ligger i kombinasjonen av realistisk arbeidstrening, lønn under opplæring, en portefølje som deltakerne kan vise til, ekstern eksponering og nettverksbygging. Vi er ikke bare en tiltaksbedrift, vi er sosiale entreprenører som lykkes gjennom å imøtekomme flere behov samtidig, forteller Dille.

Stort potensiale

Anniken Grundt er fagansvarlig og redaktør i A3. Hun har over 18 års fartstid innen kommunikasjonsfaget. Hun er ikke i tvil om hvorfor A3 har lykkes.

– Gjennom utviklingen av A3mag.no har vi erfart at det finnes et stort potensial i å bevisstgjøre de unge på hvilke ferdigheter de allerede har tilegnet seg gjennom egne medievaner. Ferdigheter som forsterkes og blir til relevant kompetanse for arbeidslivet. Vi praktiserer ”learning by doing”, i tett dialog med fagansvarlig, sier Grundt,

Hun legger til:

– Det skaper stolthet å oppleve at egne produksjoner kommer på trykk, og man får en portefølje å vise til. Synlighet og ekstern eksponering bidrar til å bygge arbeidsreferanser. I A3 har vi lykkes med å forsterke bevisstheten rundt egne ressurser, og koble dette til inntektsgivende arbeid. 

Vil utvikle A3-modellen på flere områder

KREM er en samfunnsinnovatør, brobygger og utviklingspartner for kommuner i Norge. Hilde Dalen er drivkraften bak organisasjonen og er brennende engasjert i få flere unge ut i lønnet arbeid. Hun er en av initiativtakerne bak A3-prosjektet.

– Det finnes allerede i dag private bedrifter som gir lønn under opplæring og tilbyr gode læringsarenaer, som McDonalds og Kiwi, og det finnes sosiale entreprenører som gjør det samme. Det virker! Vi er allerede i gang med å utvikle A3-modeller innfor flere fagområder, og jeg gleder meg til å utforske dette sammen med de NAV-kontorene KREM samarbeider med, sier Dalen.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst