Home Nyheter Sosial innovasjon i hjertet av Telemark

Sosial innovasjon i hjertet av Telemark

0

Drangedal er en liten kommune, med mye vilje, evne og kraft. Nå vil de gå foran og lede an til sosial innovasjon.

( Denne artikkelen ble først publisert i årets utgave av Innovasjonsmagasinet. Magasinet kan fås kjøpt på utvalgte Narvesen-butikker over hele landet)

– Vi ønsker å utløse potensialet for fornying og modernisering i ansatte og innbyggere, og styrke kommunens attraksjonskraft ved å skape grobunn for sosialt entreprenørskap og nye arbeidsplasser, forteller Jørn Christian Schjøth Knudsen, Rådmann i Drangedal kommune.

Forskningsrådet påpeker i ”Strategi for innovasjon i offentlig sektor”, at det er behov for et taktskifte i forsknings- og innovasjonsinnsatsen i og for offentlig sektor. Utfordringene i Drangedal kommune er som i flere andre kommuner; en aldrende befolkning, et økende antall grupper med lite eller ingen tilknytning til arbeidslivet og et behov for flere arbeidsplasser lokalt.

– Vi utfordres til å skape større handlingsrom gjennom å levere bedre tjenester til lavere kostander, sier Knudsen.

Innovasjon og sosialt entreprenørskap på dagsorden

Innovasjon og entreprenørskap er kjent som viktige faktorer for å bringe vekst, velferd og velstand i samfunnet, og sentrale myndigheter er opptatt av sosialt entreprenørskap som ett av flere verktøy for å oppnå forenkling, forbedring og innovasjon i offentlig sektor.

I fjor inviterte ordfører og rådmann i Drangdel, ansatte på tvers i kommunen til en innovasjonsdag. De fremmøtte fikk høre mer om sosial innovasjon og sosialt entreprenørskap fra et akademisk perspektiv, et kommunalt perspektiv og fra sosiale entreprenører og deres ståsted.

Nav leder i Ski Einar Lødemehl delte sine erfaringer med samskaping fra et lederperspektiv. Sosialinnovatør og gründer Thea Emilie Dalen Dille fortalte om sine erfaringer som sosialinnovatør i MERK Norge og Hilde Dalen, styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon, ledet dagen og fortalte litt om hva som foregår på feltet, nasjonalt og internasjonalt.

Dette var den første spiren til å sette i gang noe lokalt.

– Vi ble veldig inspirert av Einar Lødemehl fra Nav Ski og deres tilnærming til innovasjonsarbeid, forteller Tor Peder Lohne, ordfører i Drangedal.

Forskning om framtidsutsiktene

Forsker Knut Vareide fra Telemarksforsking presenterte nylig sine funn knyttet til ståsted og scenarier for fremtidens Drangedal. Den siste ti års perioden har Drangedal hatt positiv bostedsattraktivitet, men det er små endringer i antall arbeidsplasser i samme periode. Det er vekst i det offentlige og nedgang i næringsliv. Kommunen trenger flere og gode arbeidsplasser. Endring, nyskaping og forbedring med fokus på å bygge lokalt identitet, samarbeidsånd og tillit, optimisme, risikovilje, investeringslyst og interesse for å være med å utvikle stedet, ble fremhevet som viktige faktorer.

-Drangedal kom ikke så verst ut i denne analysen og det gav oss det lille ekstra. Vi er opptatt av å være en brukerorientert kommune som leverer gode tjenester til våre ca 4150 innbyggere og er klare til å omsette visjoner, ord og planer til konkrete, innovative handlinger forteller Lohne.

Han fortsetter:

– Vi har fått til mye og er særlig stolt av at vi har full barnehage dekning, ny skolebygning og et rikt kultur- og foreningsliv. Samtidig har vi et stort uforløst potensial når det gjelder å inkludere, involvere og mobilisere til samskaping av de nye og gode løsningene, på tvers av de mer tradisjonelle samfunnsinndelingene mellom det offentlige, private og frivillige.

Går nye veier mot fremtidens kommune 

Til nå har kommunen hatt en tradisjonell hierarkisk struktur med en sentraladministrasjon og tre kommunalområder som ledes av en kommunalsjef. Øverste administrative leder er Rådmannen.

Bildet av hva som er en kommune, endrer seg og brukere av tjenestene er nå mer enn kunder, de er innbyggere som både kan og vil bidra til utvikling av lokalsamfunnet.

Det finnes mange og bra tilbud i Drangedal, men er de tilgjengelige nok?

De to er veldig engasjert og har stor tro på mulighetene som ligger i samskaping og vil nå ta i bruk innovasjonsverktøyene fra KS og Difi i det videre arbeidet.

Nå har Kommunestyret besluttet å etablere en tverrfaglig utviklings- og innovasjonsgruppe som kan sikre et forsterket og løpende arbeid med utvikling, innovasjon og samskaping i kommunen. Utviklingsarbeidet er rettet mot de utfordringer og muligheter kommunen har, og sees i sammenheng med utviklingen av ny kommuneplan og relevante tiltak.

De viktigste områdene er: velferdsteknologi, næringsutvikling og nærmiljøutvikling av Drangedal som det gode bosted. Arbeidet med å utvikle en plattform for intensjon/målsetting og praktisk innretning for det videre arbeidet er i gang. Her skal innovasjonsstrategien samskapes og Drangedal modellen utvikles.

– Vi får til mye og er allerede i gang med flere aktiviteter, samtidig ønsker vi å utforske hvilke muligheter som oppstår når vi samler oss om en mer helhetlig innsats, avslutter Knudsen.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst