Home Investors Tomt med penger til innovative samarbeid

Tomt med penger til innovative samarbeid

0
Mona Skaret, direktør for vekstbedrifter og klynger i Innovasjon Norge.

Innovasjon Norge opplever eksplosjon i søknader, og melder om “finanskrise”-tilstander.

Sist uke ble det kjent at stor pågang bidrar til at Innovasjon Norge må stramme inn etableringstøtten til gründerbedriftene. Nå rapporterer Innovasjon Norge at de nå har det største tilfanget av gode prosjektsøknader siden finanskriseåret 2009.

“Tendensene er helt tydelige både blant gründere og modne bedrifter. Innovasjon Norge opplever nå en kraftig økning i etterspørselen i hele bredden av vårt tilbud. Selv med tilførsel av nærmere 900 millioner ekstra til industri og næringsliv via Innovasjon Norge i 2015 klarer vi ikke å møte den store etterspørselen fra nye oppstarts- og omstillingsprosjekter,” skriver omstillingssjef Mona Skaret og gründersjef Bård Stranheim i Innovasjon Norge i en bloggpost.

Helt konkret er søknadsbeløpene langs kysten nær doblet i første halvår i år sammenlignet med i fjor. Dette dreier seg om fylkene Rogaland, Møre og Romsdal, Hordaland og Sogn og Fjordane. Østlandet, Sørlandet og Midt-Norge opplever en vekst på 60 prosent sammenlignet med i fjor. 

Unntakt fra regelen er Nord-Norge som ikke har økt søkningen etter risikoavlastende lån og tilskudd.

Ferdig med IFU/OFU

Den store pågangen har ført at pengene til utviklingssamarbeid mellom gründere og etablerte bedrifter (IFU/OFU-ordningen) nå er tømt. Dette har skjedd de siste tre månedene, etter at aktiviteten i første kvartal i år var på nivå med tidligere år.

– Vi opplever økt etterspørsel etter støtte til slike utviklingsprosjekter fra alle bransjer, men olje og gass øker klart mest. Det tyder på at bransjen er offensiv i møte med oljenedgangen. Folk med høy kompetanse starter for seg selv og bedriftene utvikler nye løsninger for å bli mer kostnadseffektive og få flere ben å stå på, fastslår de to – og viser til god økning også i marine næringer.

Innovasjon Norge mener pågangen viser at nordmenn ikke møter oljesmellen med resignasjon, men med nyskaping og entreprenørskap.

– Å bruke mer ressurser på etablerertilskudd og forsknings- og utviklingskontrakter i omstillingsperioder er en god investering, fastslår de to.

De viser også til at Innovasjon Norge nå bistår flere gründere og bedrifter med vekstambisjonerr enn det som er gjort på mange år.

– Våre midler er kritisk for at flere vellykkede innovasjonsprosesser blir gjennomført i norsk næringsliv. For de bedriftene som nå står midt i et krevende utviklingsløp og blir forsinket eller lykkes ikke med å finne alternative finansieringskilder, er det uheldig at våre rammer går tomme i som følge av stor etterspørsel, mener de to.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here