Home Nyheter Ukens gründercase: Skal forbedre folkehelsen med ny digital plattform

Ukens gründercase: Skal forbedre folkehelsen med ny digital plattform

0

– Det skal være enkelt å delta i aktivitet og det skal være enkelt å bry seg da plattformen gir like stor verdi til den som gir som til den som får. Det er viktig å ha en løsning som gjør det mulig å finne fram til både offentlig og frivillig aktivitetstilbud, sier gründer og sosial entreprenør Sigrid Petersson Nedkvitne.

(Skrevet i samarbeid med Senter for Sosialt Entreprenørskap)

Norge står overfor store demografiske endringer som vil innebære betydelig vekst også i behovet for helsefremmende aktiviteter og frisklivsatsinger som omhandler forebygging av ensomhet og utenforskap. Behovet for enkle og samtidig helhetlige helsefremmende digitale løsninger i skjæringspunktet mellom det frivillige og det offentlig, er stort. Samtidig er det utfordrende å skape løsninger som alle brukergrupper kan og vil ta i bruk. Friskus har knekt koden og bygd løsningen utfra et folkehelseperspektiv med menneskene i sentrum, ikke teknologien.

Friskus AS er en sosial entreprenør som fremmer helseinnovasjon sammen med kunden gjennom nye arbeidsmodeller og IKT-verktøy. Nøkkelen ligger i kombinasjonen mellom brukervennlighet, god teknologisk forståelse og samfunnsengasjement.

Første versjonen av en digital møteplass for aktivitet og frivillighet er utarbeidet og i fullt salg. Pilotprosjektet ble gjennomført i 2017 og fortsetter ut 2018. I pilotprosjektet samarbeider Friskus med flere frivillige organisasjoner, offentlige enheter, frivillighetssentraler, frisklivssentraler, flyktningkoordinatorer, seniorsenter og aktivitetskoordinatorer.

– Digitale verktøy er viktig for å øke deltakelsen, synligjøre alle tilbudene og forenkle koordinering. Den digitale plattformen knytter aktivitet og frivillighet i kommune og organisasjoner der all aktivitet gjøres tilgjengelig i en motiverende aktivitetskalender, forteller Petersson Nedkvitne.

Prosjektet har tung offentlig støtte med Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Regionalt forskningsfond Vestlandet, Fylkesmannen Sogn og Fjordane og Husbanken i ryggen. Agder Forskning og Høgskulen Vestlandet er forskningspartnere.

Innovasjons- og teknologipartner

Petersson Nedkvitne kommer selv fra frivilligheten med mange år bak seg som aktiv frivillig, og har mer enn 10 års erfaring fra ansvar for ulike helse-, velferds- og omsorgstjenester i offentlig regi. Hun forteller at hun har erfart et stort behov for en digital møteplass for aktivitet, og understreker at en slik plattform må fremstå like fristende for de på 17 år som for de på 80 år.

– Det skal være enkelt å delta i aktivitet og det skal være enkelt å bry seg, fordi plattformen gir like stor verdi til den som gir som til den som får. Det er viktig å utvikle en arena for samhandling – en løsning som gjør det mulig å finne fram til både offentlig og frivillig aktivitetstilbud, sier Petersson Nedkvitne.

Selskapet er en innovasjons- og teknologipartner med detaljert kunnskap om helseinnovasjonen og en grunnleggende forståelse om at det må skje fra innsiden i organisasjonene og kommunen. Petersson Nedkvitne har med seg et team av profesjonelle fagarbeidere som har stor kjennskap til og respekt for kompleksiteten i utfordringene som skal løses.

– Friskus tar utgangspunkt i brukerens behov, enten det er kommune, lag og forening, de som vil delta eller de som vil bidra i lokalsamfunnet sitt. Løsningen legger til rette for at man enkelt kan velge aktiviteter ut fra interesser og styre sin egen tid, slik at koordinatorer i større grad fungerer som tilrettelegger og det i alle ledd frigjøres mer tid. Mer tid til mennesker. Vi ser at både terskelen for å ta del i meningsfull aktivitet må ned, og tidsbruken på omfattende registrering, rapportering og oversikter på ulike nivå må ned.

– For å få til dette er det viktig med forventningsavklaring og forankring hos ansatte i kommunen så vel som blant frivilligheten og innbyggere. Det er vesentlig at de som eier aktiviteter og arrangement selv har eierskap til løsningen og trygghet i implementering. Løsningen gir også frivillige lag og foreninger større grad av synlighet og bidrar samtidig til forenkling av dokumentasjon over innsatsen, sier Petersson Nedkvitne.

Tilrettelegge for økt deltakelse

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor påpeker i sin avsluttningsrapport “NORSK FRIVILLIGHET: Utviklingstrender og samfunnseffekter” viktigheten av å gjøre frivillig innsats mer fleksibelt og lettere tilgjengelig, samtidig som verdien i deltagelse fremheves som viktig både for samfunn og innbyggeres egen psykisk og fysisk helse.

Petersson Nedkvitne er særlig opptatt av å inkludere målgrupper som ofte ikke deltar.

– Å involvere disse gruppene er et viktig folkehelsebidrag og det finnes frivillige og ideelle organisasjoner for alle slags interesser og hobbyer man kan tenke seg. Frivillighet i kommunal sammenheng er nytt og vårt råd til kommunen er å satse på en helhetlig og tverrfaglig frivillighetspolitikk som anerkjenner verdien av aktivitet og sosialt nettverk –  gjerne gjennom tilhørighet i et lokallag/forening, i tillegg til den frivillige innsatsen, avslutter gründeren.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst