Home Startups Innobørs Ukens gründercase: Vil produsere bølgekraft med ekstremvær-sikker turbin

Ukens gründercase: Vil produsere bølgekraft med ekstremvær-sikker turbin

0

Den pensjonerte geologen og lektoren Inge Bakke stiftet i november 2015 Waveco AS for å promotere sin patenterte bølgekraftidé. Gjennom lave produksjons- og vedlikeholdskostnader, samt en produksjonsenhet som senkes under overflatebølgene og dermed kan produsere energi under all slags værforhold, vil han skape den nye standarden for bølgekraftdesign.

– Det unike ved ideen er at produksjonsenheten, turbinen, befinner seg i dypet under den sonen som blir påvirket av overflatebølgene. Den blir derfor spart for påkjenningene der. Den kan bygges slank og lett og likevel tåle alle værforhold uten å ta skade. Nettopp fordi den opererer under bølgesonen har jeg kalt den Subwave, «under bølgene», forteller Bakke.

Han startet det Innobørs-registrerte selskapet i 2015, men ideen til turbinen kom allerede året før. For å finne ut om ideen faktisk var ny og unik søkte han om patent, og fikk slik bekreftet at så var tilfelle – norsk patent ble innvilget i 2016. Internasjonalt har han foreløpig avstått fra å søke – både på grunn av kostnadene dette vil medføre og av mangel på tillit til at dette vil gi en reell beskyttelse mot kopiering. Heller ikke navnet er beskyttet:

– Når det gjelder varemerkebeskyttelse, har det vist seg at Subwave-navnet ikke kan beskyttes fordi det faktisk betyr noe (under bølgene). Foreløpig blir navnet beholdt, forteller Bakke.

Ønsker tidligfaseinvestor

Nå er han på jakt etter en investor som kan være med og bidra til finansiering i tidligfasen av prosjektet. Dette ville kunne utløse offentlig støtte og bidra til raskere fremgang, tror han. Men å få med investorer på bølgekraftideer kan være vanskelig, i følge gründeren.

– I løpet av de to årene jeg har drevet med dette, har jeg funnet ut at bølgekraft generelt har et dårlig rykte blant investorer. I årenes løp har mange tapt mye på mislykkede bølgekraftideer. Ikke nødvendigvis fordi teknologien har sviktet, men fordi energien blir håpløst dyr. Typisk for bølgekraftprosjekter er store og tunge konstruksjoner, og store kostnader. Jeg må vise at Subwave skiller seg ut. Den skal være enkel og billig å produsere, enkel å sette ut og enkel å vedlikeholde. Og materialforbruket skal være lavt. Og ingen stoffer skal kunne skade naturen, forteller Bakke.

Han legger til at en tidlig innsats selvsagt vil gi stor uttelling med hensyn til eierskap i firmaet for den eventuelle investoren.

Innovasjon Norge var tidlig ute med støtte til en teoretisk analyse, som har vært til stor nytte for prosjektet. Analysen – som ble utført av Karl Christian Strømsem, dr. ing. i hydrodynamikk – bekrefter at turbinen vil fungere, og gir anslag for energiproduksjon i forhold til ulike størrelser på turbinvinger og bøye. Disse anslagene viser at turbinen vil kunne produsere elektrisk energi på linje med andre bølgekraftteknologier. Subwaveteknologiens fortrinn må derfor være lave kostnader.

Søker midler til testing i tank

På Innobørs søker Waveco etter 250 000 kroner til Subwave-prosjektet. Disse midlene skal brukes til å teste ut teknologien i forskningstank.

– I samarbeid med to lokale bedrifter, Stadpipe AS og Måløy Smia AS, har jeg fått laget en mindre modell av turbinen. Diameteren er 1 meter og vekten 90 kg inklusiv ballast. Fullskala turbin vil ha en diameter på 16 meter og en vekt på 10 tonn. Modellen er utprøvd i sjø og fungerer som forventet. For å komme videre må det kjøres tanktest, datasimulering og på dette grunnlag bygges en større prototype med innebygde generatorer.

Waveco fikk også for kort tid siden et tilskudd fra Innovasjon Norge for å undersøke markedsmulighetene for et konkret produkt basert på turbinen. Dette produktet er ikke fornybar energi, men har med beskyttelse og observasjon av havet å gjøre. Arbeidet med dette foregår nå.

Tar ikke ut lønn

Som gründer er det ikke nødvendigvis noen ulempe å ha nådd pensjonsalderen, forteller den 74 år gamle Bakke. Tvert i mot kan det ha sine fordeler.

– Siden jeg er pensjonist blir ikke Waveco AS belastet med lønnsmidler. Alle tilskudd går til kjøp av tjenester. Selv om ‘ting tar tid’, så er det ikke ødeleggende for firmaet, slik det ville vært hvis gründeren måtte ta ut lønn for å leve. Fortsatt er det langt fram til Waveco kan begynne å tjene penger, avslutter han.

InnoMag er Norges ledende innovasjonsmagasin og leverer kvalitetsinnhold uten betalingsmur. Vi er derfor avhengige av støtte fra våre lesere for å kunne fortsette å kunne levere unikt stoff til alle dere som er opptatt av fremtiden og alt det spennende som skjer på innovasjonsfronten, både nasjonalt og internasjonalt.

Dersom du ønsker å støtte InnoMag, kan du sende ditt bidrag via Vipps ved å søke opp InnoMag under "kjøp og betal". Alle monner drar og vi setter stor pris på bidraget! Med vennlig hilsen InnoMag-teamet!

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst