Home Startups Innobørs Ukens gründercase: Vil spare vindkraftindustrien for hundrevis av millioner

Ukens gründercase: Vil spare vindkraftindustrien for hundrevis av millioner

0

Gründer Arild Bolsø ønsker ved hjelp av sin patenterte HSCT-teknologi å spare vindpark-utbyggere for millioner. Gjennom å redusere installasjonstiden for offshore vindturbiner muliggjør teknologien nye løsninger.

Bolsø har en fortid som Statkraft-ingeniør, og er foreløpig eneste involverte i HSCT-prosjektet.

– Som ingeniør har jeg alltid jobbet med innovasjon eller produktutvikling på en eller annen måte. Da jeg begynte med offshore vind i 2012, ble jeg oppmerksom på at installasjon av turbiner var en betydelig del av kostnaden for et prosjekt, og jeg stilte meg selv spørsmål om ikke dette kunne gjøres annerledes.

HSCT er en “hurtigkobling” for offshore vindturbiner. For ti år siden jobbet Bolsø i Wood Group i Sandefjord og tok del i utvikling av fartøyet HiLoad for rederiet Remora. HiLoad bruker en stor sugekopp til å feste seg til bunnen av tankskip med flere tusen tonns kraft – kun ved hjelp av det hydrostatiske sjøtrykket. Det er et liknende prinsipp Bolsø har søkt patent om og vil bruke til å feste turbiner mer effektivt enn nåværende løsninger tillater.

– Teknologien er fortsatt på tidlig konseptnivå og det må gjøres mange tester både i liten og stor skala før man kan love noe eksakt. Men det antas at man kan redusere kostnadene for installasjon av fundamenter og turbiner med 30-50%, noe som kan føre til flere hundre millioner kroner i besparelse for utbyggeren.

Åpner for nytt installasjonsprinsipp

Den reduserte installasjonstiden gjør det mulig å installere turbiner fra flytende fartøy.

– I dag brukes hovedsakelig jack up-fartøy, som er en fantastisk stabil arbeidsplattform når den er jekket opp over havoverflaten – men løsningen bruker mye tid på selve jekkeoperasjonen, og det blir dermed kostbart. Skal man feste en turbin til et fundament på havbunnen fra et flytende fartøy, må det gjøres på en måte hvor komponentene settes sammen forsiktig, men likevel raskt. HSCT er den detaljen i et turbinfundament som gjør dette mulig, og åpner opp for et installasjonsprinsipp hvor den marine operasjonen er satt i fokus i stedet for landbasert tradisjon.

Markedet for offshore vindkraft er i stadig ekspansjon, og aktører fra en rekke land er på vei ut av startgropen. Danske Dong Energy, tyske Innogy og Statoil er noen av selskapene som satser. HTSC ønsker å lisensiere ut teknologien sin til utbyggere og i gjengjeld be om en del av den besparelsen utbyggeren får ved å bruke HSCT i en offshore vindpark.

– Teknologien tar utgangspunkt i to forutsetninger for å redusere kostnader. Den ene er at det vil være enklere og billigere å bygge turbiner i havn og deretter transportere disse komplette ut til vindparken, enn det er å sette dem sammen bit for bit ute på det vindfulle feltet. Det andre er at det vil være raskere og mer kostnadseffektivt å installere turbiner fra flytende fartøy enn fra et jack up-fartøy. Det vil da heller ikke være noen dybdebegrensninger. På denne måten kan det være mulig å redusere den værrelaterte ventetiden fra 30 til 20 prosent.

Vil etablere AS sammen med partnere

Hvordan samspiller dere med partnere og eventuelt investorer, og hva lokker dere med for at de skal satse på dere?

– I dag kjøres prosjektet gjennom mitt eget enkeltpersonforetak, men investorer og partnere inviteres til å bli med på å etablere teknologiselskapet HSCT AS, som skal eie IPR, utvikle teknologien og kommersialisere produktet. Partnere og investorer inviteres til å bli medeiere i dette selskapet og aktivt ta del i utviklingen fremover. Spesielt søkes nå norske Business Angles som kan bidra både med rådgiving og styrearbeid.

Bolsø er allerede i samtaler med en potensiell partner.

– De siste månedene har jeg hatt tett dialog med den EU-finansierte businessakseleratoren EIT InnoEnergy for å finne ut om de eventuelt kan bli en partner i HSCT, og i slutten av denne måneden vil jeg kunne si mer om det. InnoEnergy deler min oppfatning av at en Business Angel vil være nyttig å få med for videre utvikling av selskapet, avslutter han.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here