Home Startups Innobørs Ukens gründercase: Vil være “the missing link” mellom vitenskap og profitt

Ukens gründercase: Vil være “the missing link” mellom vitenskap og profitt

0

Ivan Føre Svegaarden sluttet i jobben, solgte huset og flyttet fra Oslo til Lillehammer for å følge gründerdrømmen. Hans firma, TradeNRDpower AS, ønsker å være “the missing link” mellom naturvitenskap og finansiell kraftforvaltning.

Svegaarden studerte meteorologi og jobbet med vær-relaterte problemstillinger i flere år, før han ble ansatt som produksjonsplanlegger i selskapet E-Co Energi. Her jobbet han med spot-nominasjon, kort og langtidsplanlegging av vannkraft, nordisk kraftmarkedsanalyse og energimeteorologi. Etter tre år i denne jobben gikk han over til å jobbe med energimeteorologi på fulltid i samme selskap. Det var etter litt over ett år i denne stillingen at han bestemte seg for å virkeliggjøre gründerambisjonene.

– Jeg innså at hvis jeg skulle få beslutningsmakt til å gjøre innsikten rundt vær til økonomisk gevinst så måtte jeg ta saken i egne hender.

Han bestemte seg for å ta sjansen på å følge drømmen, sa opp jobben, og brukte erfaringene han hadde gjort seg gjennom fire år til å formulere en forretningsmodell.

– Etter å ha arbeidet med å forsøke å knytte værvarsler og teorier til forvaltning og tradingstrategier i E-CO, ved bruk av ledende analyse- og tradingverktøy, morgenmøter, utarbeiding av tradingstrategier, seminarer og tilleggstjenesten “fra vær til fortjeneste”, innså jeg at den beste løsningen var den nordiske værregimemodellen og kraftforvaltningsalgoritmene.

Dette betyr kort sagt en grundig tilnærming der aspekter ved været som ikke tas med i beregningen av de ledende markedsaktørene, inkluderes i forvaltningsprosessen. Målsetningen til Innobørs-registrerte TNRDP er å gjennom å benytte egen og andres ekspertise sørge for at usikkerheten og mulighetene som ligger i været blir brukt optimalt.

Å forstå og forutse konsekvensene av vær og klima bedre enn konkurrentene er grunnsteinen i TNRDPs forretningsstrategi.

Klimaendringer påvirker prisene

Fokuset på vær kommer ikke bare av Svegaardens bakgrunn som meteorolog.

– Klimaendringer og høy satsing på fornybar energi har ført til at værets rolle i fastsetting av kraftpriser er blitt dominerende, og markedets kontinuerlige jakt på mer data og kunnskap gir muligheter for profitt. Dette er bakgrunnen for TNRDP.

Han ser en mulighet til å redusere usikkerhet i finansmarkedet for private fondsinvestorer – med høy avkastning og lav risikostrategi, og med en etisk, grønn og bærekraftig profil.

– Strategien er grønne, bærekraftige aksjefond i en attraktiv fondsportefølje. Ved å gi privatmarkedet grønne, bærekraftige og etiske kraftfond og etter hvert aksjefond, vil selskapet knytte «klimaidentitet» mellom kunder/investorer og produktet man sparer i.

Svegaarden mener at TradeNRDpower har den beste håndteringen av usikkerheten i de variablene med høyest påvirkning på kraftprisene. Dette ønsker han også at skal komme tydelig frem i kommunikasjonen med kundene:

– Ekstremvær, klimaendringer, feltmålinger, grønn energi og grønn teknologi skal være i fokus i informasjonsflyten mellom selskapet og kundene. Slik ønsker vi å knytte kontakt mellom kunder og produkt.

Søker 30 millioner i ny kapital

Like etter å ha startet selskapet knyttet Svegaarden til seg to personer med erfaring innen forretningsutvikling, forvaltning og fokus på risikostyring. Disse er i dag hans medaksjonærer. Sammen søker de nå å innhente kapital som kan legge grunnlaget for etablering og markedsføring av fondet. Frem til denne er på plass mangler det ikke på offervilje hos teamet.

– Jeg som gründer jobber uten lønn fra tredje kvartal i 2016 og frem til vellykket finansiering er på plass. Selskapets team går ned i lønn for å være med på utviklingen av bedriften. Dette viser hvor stor tro vi har på prosjektet, og hvor motiverte vi er for å få det til å lykkes. Fortjenesten kan vi vente på til vi er i en solid vekstfase, forteller Svegaarden, og avslutter:

– 30 millioner kroner er mye penger, men ikke sammenlignet med potensialet i selskapet.