Lærer barnehagebarn å bli bedre!

”Det forundrer meg litt hvor villige vi er til å eksperimentere når det gjelder barn, og særlig små barn, når man vet hvor viktig barnehagen er for barnas utvikling”, sier pedagogikkprofessor Thomas Nordahl. Nei, eksperimentering må da være helt passe, tenker jeg. Som voksne har vi jo kommet inn i samfunnsnormen, og mye av løpet er kjørt. Voksne lærer tregere enn barn. Barn suger til seg!

Kan en gris forandre verden?

Kampen mot fattigdom er den største humanitære utfordringen verden har. Mesteparten av inntektene til fattige folk kommer på landsbygda fra jordbruk. Det er utrolig lite som skal til for en kvinne for at hun og familien skal få et bedre liv. Familien må ha mat. De trenger skolepenger til barna sine. Gi alle kvinner Startup midler i form av griser, kuer, høner, såkorn og litt opplæring i hjelp til selvhjelp. Få de til å organisere seg i nettverk. Det hjelper.

Translate »