Kan en gris forandre verden?

Kampen mot fattigdom er den største humanitære utfordringen verden har. Mesteparten av inntektene til fattige folk kommer på landsbygda fra jordbruk. Det er utrolig lite som skal til for en kvinne for at hun og familien skal få et bedre liv. Familien må ha mat. De trenger skolepenger til barna sine. Gi alle kvinner Startup midler i form av griser, kuer, høner, såkorn og litt opplæring i hjelp til selvhjelp. Få de til å organisere seg i nettverk. Det hjelper.

Tillatelse til å selge og snoke

De fleste av oss har vokst opp med at salg og reklame i utgangspunktet er uting. Det er noe lovene beskytter oss mot, for det handler først og fremst om å overtale våre naive naboer til å gi fra seg pengene sine. Ekstra skummelt blir det når reklamen snoker i hva vi gjør på internett. Eller…? Vi gründere og skapere har ikke råd til å se det på den måten.

Translate »