Home Personvern policy

Personvern policy

InnoMag er Norges ledende nyhetsmagasin for deg som er opptatt av inspirasjon, innovasjon og innsikt i hvor vi i Norge og verden er på vei. 

For å kunne levere deg som medlem oppdatert informasjon gratis basert på at du eller noen av dine kollegaer har valgt å registrere ditt navn og din email hos oss ønsker vi å gjøre oppmerksom på at tjenesten forutsetter et minimum av personopplysninger for autentisering.

Lagring og bruk av personinformasjon

Innomag.no benytter epost-adresse for autentisering og kontroll av tilgang. Som bruker har du tilgang til denne informasjon via knappen ‘mine innstillinger’ (øverst), og kan selv foreta justeringer. Vi selger ikke din informasjon til noen.

Aktivitetslogger som kan inneholde informasjon om bruk av tjenesten, lagres i tre måneder, og brukes kun for diagnostisering. Anonymiserte statistiske data (Google analytics) lagres i uspesifisert tid. Cookies benyttes kun til autentisering, og inneholder ikke personinformasjon. Cookies slettes når du logger ut.

Personinformasjon som registreres på www.innomag.no, brukes kun i forbindelse med denne tjenesten, og deles aldri med partnere eller personer utenfor Inspirator AS. Når du registrerer deg selv eller blir registrert som del av en gruppeavtale, samtykker du i at epost-adressen kan brukes til formidling av informasjon direkte knyttet til tjenestene på www.innomag.no, inklusive utsendelse av regelmessige nyhetsbrev. Du kan melde deg av nyhetsbrev-listen via link i hver bulletin eller direkte via epost.

Vi i Inspirator AS lagrer alle data innenfor EU-området.

Rettigheter og plikter

Din brukerkonto på innomag.no er personlig og kan ikke overdras. Tilgang og rettigheter til bruk av innholdet gjelder for den registrerte bruker. For tjenester og innhold reservert for INNOVASJONSPORTALEN-brukere, er rettighetene begrenset til perioden det er betalt for. Brukernavn og passord skal ikke deles med andre. Misbruk vil bli påtalt og kan føre til at kontoen stenges. Ved bruk av klienter som deles av flere og/eller befinner seg på offentlige steder, er det viktig å logge seg ut etter hver sesjon.

Som bruker av innomag’s gratis nyhetstjeneste, forplikter du deg til å følge norsk lov med hensyn til opphavsrettigheter og kopiering. En stor del av stoffet på vår portal kan ha restriksjoner med hensyn til bruk og/eller utskrift. Når du registrerer deg som bruker, aksepterer du disse restriksjonene og er inneforstått med at forsøk på å omgå dem er i strid med norsk lov.

innoMag.no as forplikter seg på sin side til

  • å holde tjenesten tilgjengelig med en oppetid på minst 98%,
  • å sørge for behørig sikring av registrert personinformasjon,
  • å sørge for at slik informasjon ikke blir tilgjengelig for tredjepart,
  • å holde deg som registrert bruker orientert om nyheter, forandringer og annet av faglig interesse på portalen.

Kontakt

Dersom du har synspunkter, kommentarer eller innspill i forhold til denne policy, ber vi deg ta kontakt. Bruk ‘kontakt oss’ fanen øverst for kontaktinformasjon.

Vi takker for din interesse og håper www.innomag.no også i fremtiden kan gi deg inspirasjon, viktige nyheter om innovasjon og faglig innsikt