Norges ledende innovasjonsmagasin med mer enn 25 000 lesere.
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

  • Dette arrangement har allerede funnet sted.

NHOs årskonferanse 2015

8. januar 2015 @ 09:00 - 15:15 CET

#7 millioner – befolkningsvekst krever tiltak

Når dagens 15-åringer fyller 40, kan Norges befolkning nærme seg 7 millioner mennesker. Da må vi handle nå for å håndtere utfordringer for samferdsel, byutvikling og forvaltning.

En så sterk befolkningsvekst – sammen med sentralisering mot byer og bynære områder – gir næringslivet mange nye muligheter, men ikke uten betingelser. Hvordan vi håndterer dette, vil være avgjørende for Norges og norsk næringslivs konkurransekraft fremover – både i byer og sentrale regioner med voksesmerter og i andre regioner med stagnasjonsutfordringer. Det er det årskonferansen for 2015, #7millioner handler om.

For mer info om foredragsholdere og agenda for konferansen, klikk her

Fremskriving

Norge har hatt en langvarig befolkningsvekst. De siste årene har den akselerert. De siste årene har vi hatt en årlig nettoinnvandring på mellom 40 000 og 50 000. Hovedårsaken er høy arbeidsinnvandring som følge av sterk vekst i norsk økonomi, men også relativt sett høy fruktbarhet. Mens mange andre europeiske land har stagnerende og synkende befolkningstall, forventes det en kraftig befolkningsvekst i Norge, fra dagens 5,1 innbyggere, i årene fremover.

Det er usikkert hvor stor arbeidsinnvandringen blir i årene fremover, og om arbeidsinnvandrerne slår seg ned i Norge eller drar tilbake til hjemlandet. Derfor vil også fremskrivningene på befolkningsutviklingen være usikre. Med høy innvandring og høy fruktbarhet kan innbyggertallet i Norge nå 7 millioner rundt 2040.

Konsentrasjon

Et globalt utviklingstrekk er befolkningskonsentrasjon i byer og tettsteder. Over halvparten (54 prosent, ifølge FN) av klodens befolkning bor nå i urbane strøk. Grunnlaget for vekst, verdiskaping og økt produktivitet legges dermed i økende grad i byene.

Norge følger på mange måter disse utviklingstrekkene. Siden 1970 har folketallet i Norge økt med 1,2 millioner. Hele 85 prosent av denne befolkningsveksten har skjedd i 20 byregioner. Befolkningskonsentrasjonen skjer også innenfor den enkelte region/fylke.

Mange flere enn i dag vil i fremtiden bo og arbeide i byer og sentrale regioner. Andre regioner vil slite med stagnasjon og manglende attraktivitet.

Tiltak nå

Med de rette grepene vil befolkningsveksten kunne sikre Norge økt kompetanse og tilgang på arbeidskraft, ikke bare for byregionene, men for hele landet. Dette vil styrke Norges og norsk næringslivs konkurranseevne fremover. For å lykkes må arbeidet med neste generasjon Norge starte nå.

#7millioner peker på tre tiltak:

  • Regionforstørring – skape større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner
  • Klimavennlige løsninger, attraktive bomiljø og velfungerende byer
  • Tempoøkning og gjennomføringskraft

Veier og kollektivtransport må forbedres og forvaltningen av landet forenkles. Vi må skape miljøvennlig byer og attraktive næringsregioner. Og vi trenger en kommunereform som sikrer regionale perspektiver og sterkere kommuner.

Dette arbeidet angår oss alle, er viktig og det haster.
Derfor er dette tema for #7millioner, NHOs Årskonferanse 2015.

For mer info og påmelding, klikk her.

Arrangør

NHO
Telefon:
23088442
E-post:
line.aver@nho.no
View Arrangør Website

Sted

Den Norske Opera og Ballett
Kirsten Flagstads Plass 1
Oslo, 0150
+ Google-kart
View Sted Website