Det er ingen tvil om at oljeaktørene har fått med seg ropet etter mer bærekraftige løsninger. Denne uken kom nyheten om at autonom ABB-teknologi bidrar til mer bærekraftig drift av det norske Draugen-feltet.

OKEA, operatør på Draugen-feltet, og ABB har et omfattende teknisk samarbeid, særlig innen digitalisering. Siste skudd på stammen er ABBs leveranse av helautomatisk deduksjonstesting (ADT) for havbunnsbrønner.

Draugen-feltet har elleve slike brønner som mater produksjonen i et felles rør til plattformen. Løsningen:

  • Stenger ned brønn for brønn på en smidig måte
  • Holder trykket konstant i de resterende brønnene
  • Logger og overfører underlag til analyse av produksjonsdetaljer i aktuell brønn

Autonomi gir fordeler
Informasjonen danner basis for planlegging av produksjonen fra feltet, inkludert injeksjon av vann for maksimal utvinning med optimal ressursbruk.

– Automatisk deduksjonstesting bidrar til at OKEA kan øke produksjonen gjennom en halvering av testtiden og forbedring av beslutningsgrunnlaget, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge.
– Løsningen er allerede i drift og viser at slik autonomi kan bidra til bedre drift.

Foruten helautomatisk testing som sparer tid og avlaster operatørene, byr løsningen på en solid heving i kvaliteten på testresultatene. Tidligere manuell testing kunne ha for stor unøyaktighet for å danne et godt beslutningsgrunnlag. Automatisk testing har forbedret nøyaktigheten og gir dermed økt reservoarforståelse og gode beslutningsgrunnlag.

Sømløs integrasjon
Resultater fra OKEAs analyse basert på den automatisk testen inkluderer produksjonsrate, vann/olje-forhold (vannkutt) og olje/gass-forhold. Testingen utføres av en automatisert løsning som er sømløst integrert med Draugen-plattformens styringssystem, ABB Ability System 800xA.

Vi gjør oppmerksom på at informasjonen her delvis er hentet fra en pressemelding fra ABB