• Hvordan skal vi ruste oss for suksess i fremtidens arbeidsmarked?
  • Hvordan skal vi utnytte nye muligheter til å skape vekst og lønnsomt næringsliv?

På årets Virkekonferanse ser vi på hva som skal til for å lykkes i en ny virkelighet – for samfunn, næringsliv og medarbeider.

Grunnet kapasitetsbegrensninger er arrangementet lukket, men informasjon og kontakt finnes HER