Hvordan kan en av hemmelighetene bak de lange livene til øyboere på Okinawa brukes for å utvikle en forretningsmodell?

På Okinawa – den største av de japanske Ryukyu-øyene – har innbyggerne høy livskvalitet og er i verdenstoppen på forventet levealder. Noen mener at dette er takket være dietten, andre mener at årsaken er ikigai.

 

En lidenskap, en misjon, et kall og et yrke

Ikigai er japansk og betyr ganske enkelt “a reason of being”. Med definisjonen følger det et verktøy bestående av fire overlappende sirkler som illustrerer ordets mening og bestanddeler.

Foto: Forbes.com

Ordet får sin mening i krysspunktet av de fire sirklene og innebærer at man har en grunn til å leve når følgende elementer er en del av hverdagen:

  • Noe man elsker å gjøre (lidenskap)
  • Noe man er god til (profession)
  • Noe som gjør verden til et bedre sted (mission)
  • Noe man kan leve av (vocation, her forstått som et kall.)

Isolert er ikke komponentene nok til å skape en mening med tilværelsen, men satt i sammenheng fungerer de som retningslinjer i livet såvel som i modellen.

Din lidenskap er ikke mer enn en hobby dersom det ikke også gir deg inntekter eller har en effekt på verden der ute.

Ditt store kall blir et tomt skall dersom du ikke liker det du gjør og heller ikke gjør det særlig bra.

Selv om du er blant de beste på det du gjør og får godt betalt for å gjøre det, kan det føles tomt, meningsløst og kjedelig hvis du ikke ser verdien av arbeidet du gjør og tiden du bruker på det i den store sammenhengen.

Og du som jobber utrettelig for å gjøre verden til et bedre sted og kjenner at du elsker å gjøre det du gjør, kommer antageligvis likevel en dag til å snuse på fortvilelsen hvis du ikke greier å leve av det, og heller ikke føler at du egentlig mestrer det.

Det kreves riktignok en god porsjon selvgransking, refleksjon og eksperimentering, og det er som regel ikke gjort over natten, men underveis vil din mening utfolde seg.

 

Et interaktivt og holistisk perspektiv

I det tette samspillet mellom elementene er modellen svært interaktiv og skaper et holistisk bilde av meningen med livet. Modellen er lett overførbar og kan brukes i forbindelse med så mangt, deriblant lederskap, motivasjon og utvikling. Ikigai kan dermed fungere som et kompass for å navigere både personlige avgjørelser såvel som karrierevalg.

 

Nyttig verktøy

Friedrich Nietzsche skal ha sagt at “den som har et ‘hvorfor’ å leve, kan utstå et nesten hvilket som helst ‘hvordan'”. I Viktor Frankls berømte bok “Man’s Search for Meaning”, konkluderer forfatteren med at menneskets søken etter mening er den sterkeste drivkraften vi har, om enn i et noe ekstremt tilfelle. I Frankrike snakkes det om et raison d’être, og i coaching blir man som regel utfordret til å se på livet i et større perspektiv i jakten på noe som er større enn en selv.

Vi hevder ikke å være først ute med å peke på verdien av å finne en mening med livet, men i en tid hvor mange mener mye om mangt, kan muligens japanernes tilnærming være et nyttig verktøy for å ta et steg tilbake, eventuelt noen steg frem, og tenke litt over din egen ikigai.

Denne kronikken er hentet fra Paal Leveraas Tirsdag Morgen blogg – og vi syntes den var vel verdt å dele med deg som InnoMag leser.