-Vi er ute etter å bruke innovasjon bevisst for å skape den aller best mulige helsetjeneste for pasientene. Derfor bør vi jobbe på en målbar og ikke minst målbevisst måte. Ledelsen her har 2-3 innovasjonsprosjekter gående hver seg hele tiden, og slik vil vi at det skal være.

Sveinung Tornås er innovasjonssjef ved Sunnaas Sykehus, og legger ikke skjul på at han er stolt av å få lov til å lede en sterk satsing på innovasjonsarbeide ved Sunnaas:

-De 4 1/2 stillingene vi har i innovasjonsavdelingen her ville ha betydd at de store sykehusene skulle hatt 50-100 ansatte i innovasjonsavdelingene, og alle vet jo at det langt fra er tilfellet, smiler han lunt. Han er det: En litt tenksom, lun herre som gjør få forbauset når han røper sin bakgrunn som psykolog.


Klinikksjef

-Hva var det som gjorde at du endte opp som innovasjonssjef ved Sunnaas?

-Jeg hadde vært ansatt her i 15 år, arbeidet som klinikksjef da vi hadde en gjennomgang av alt vi hadde av aktiviteter ved sykehuset. Og da gikk det som det gjerne gjør dersom du har en lignende opprydningsjobb hjemme: Det er en del ting du oppdager som du trenger å endre på. Og jeg fikk utfordringen, og tok den. Heldigvis har vi en ledelse ved sykehuset som virkelig har innsett viktigheten av innovasjon, og som derfor sørger for at vi har rom for å ha det sterke fokuset på å fornye og utvikle oss som vi faktisk har fått til. 

-Hvordan skjer det i praksis?

-Ved at vi utnytter alle muligheter vi har til å utvikle ideer og prosjekter, samarbeide med ansatte og pasienter, samt samarbeide med næringslivet og så videre. Det har jo skjedd utrolige fremskritt i de seinere årene innen helsevesenet: Husk at inngrep eller behandlinger vi kanskje lå på sykehus i 3 dager for noen ti år siden, kjøres poliklinisk i dag, med oppfølging fra fastlegene, smiler han. Og legger til at nettopp helsevesenet i grunnen er en eneste lang innovasjonshistorie. Men han advarer samtidig:

-Mange av de ansatte «på gulvet» gir uttrykk for å være lei av omorganiseringer og effektivisering, og det er viktig at vi tar høyde for både det og pasientenes behov i vårt innovasjonsarbeide i fremtiden, slår han fast.

 

Teknologi

-Dere bruker mye teknologi ved Sunnaas. På hvilken måte påvirker det innovasjonsarbeidet?

-For det første vil jeg si at når man har arbeidet med teknologisk basert innovasjon i helsevesenet – og det har man gjort mye av, har det gjerne endt opp med at løsninger har blitt presentert i «siloer», som isolert sett har vært gode prosjekter, men hvor man har endt opp med løsninger som likevel ikke fungerer godt nok. Det kan være mange grunner til dette, både at løsningene kan ha vært delvis leverandørstyrt, at enkelte faggrupper har vært sterkere enn andre i prosessene, og så videre. Det har i enkelte sammenhenger etterlatt en oppfatning hos en del av de ansatte om at «vi kan jo uansett ikke påvirke prosessene».

-Men kan de det da?

-Vi er veldig opptatt av å bidra til at helsearbeiderne skjønner at de må være aktive i alle de innovasjonsprosessene de har muligheter for å delta i. Gjennom dette kan vi legge den viktigste grunnsteinen i arbeidet, etablere en helsetjeneste bygget på en endrings- og innovasjonskultur. Kultur er, som vi vet, vanskelig å beslutte i ledelsen, den må bygges stein på stein gjennom hele organisasjonen. Innovasjonsmåling og ikke minst styring går jo blant annet ut på å skille god innovasjon fra den som ikke er så bra, og da trenger vi innspill fra flest mulige miljøer. Dette må ikke få bli tilfeldig ut fra enkeltpersoner, men være en styrt og bevisst innovasjon. Hos oss er dette sikret gjennom at hver enkelt i ledelsen har 2-3 innovasjonsprosjekter gående samtidig, som alle blir satt under lupen kontinuerlig: Vi kjører alle prosesser initielt gjennom Induct, nettopp for å kunne legge et grunnlag for en måling og oppfølging av prosessene.


6 innovasjonsprosessløp

-Dette betyr at innovasjonsarbeidet er en kontinuerlig og bevisst prosess hos dere?

-Ja, som sagt kan helsevesenet også sees på som en endeløs innovasjonsprosess. Men det kan være noe skiftende i hvilken grad den er bevisst – og styrt. Man trenger en viss portefølje, man trenger folk til å lede og følge opp prosesser, lage analyser og og ikke minst prosesser som er transparente. Akkurat nå har vi 6 forskjellige innovasjonsprosesser gående her hos oss.

-Er ikke det krevende å ha så sterkt innovasjonsfokus?

-Jeg vil heller si at det er en forutsetning for å oppnå en ønsket utvikling i helsevesenet vårt fremover: Vi ønsker at det skal stå i alles arbeidskontrakter at de skal bidra til innovasjon. Vi bør øke bevisstheten hos alle som arbeider i en organisasjon om at dette ikke bare er noe ledelsen er opptatt av, eller innovasjonsavdelingene, for den saks skyld. Dette er et arbeide som hver enkelt kan bidra til, hele tiden. Så skal vi  som spesialiserer oss på verktøy, utvikling av en kultur for innovasjon og ikke minst pasientene være med i prosessen. Gjennom en felles innsats, med fokus på det beste innenfor verktøy og målbarhet skal vi utvikle løsninger som er de beste vi kan skaffe pasientene. Det er dette som er vårt fokus her på Sunnaas, og det er vår daglige inspirasjon, sier han, stadig med sitt lune smil på plass.