Selvfølelsesindustrien

Hjelp din neste og du vil hjelpe deg selv!


Myte 1: Lav selvfølelse øker sannsynligheten for ulike former for anti-sosial eller kriminell adferd med misbruk av alkohol, dopmisbruk; misbruk av mindreårige eller ubeskyttet seksuell adferd. Sammenhengen er faktisk omvendt. Disse tøffe ungdommene med høy selvtillit er hemningsløse, risikosøkende hedonister. Selvfølelse beskytter ikke. Samtidig er det slik at det å bedrive slik adferd med tildels ubehagelige konsekvenser, kan føre til lavere selvfølelse.

Myte 2: Lav selvfølelse fører til fysisk eller verbal aggresjon. Tanken er at aggresjon (fx. mobbing) er en maske for mangle tro på seg selv og være  usikker. Nok engang viser dataene det motsatte. Det er narsissister eller de med overdrevent mye selvfølelse som  mest sannsynlig vil reagere med aggresjon når de ikke får det som de vil. Hvis du utfordrer deres oppblåste selvbilde kan du regne med et slag “i trynet”.

Ikke noe av dette dreier seg om å nedvurdere selvfølelse. Vi vet at de som har høy selvfølelse pleier å ha bedre helse, være lykkeligere, ha sterkere sisu, nå målene sine lettere, ha større sosiale nettverk og bedre evne til å utforske egne talenter. Saken er at du får til dette ved å hjelpe folk gjøre det bra på skolen (som jeg skrev om forrige gang), gjøre det bra på jobben og i sosiale sammenhenger. Hjelp dem til gode karakterer, forfremmelser og gode venner.

Gi dem tilbakemeldinger som i bunn og grunn er falske og de kan bli late og klare ikke å ta imot noen form for kritikk eller negativ tilbakemelding. Selvhjelpsindustrien gjør vondt verre. Den infantiliserer (unge) voksne og kaster bort våre ressurser. Folk trenger ros og oppmuntring for den innsaten de legger i å lære seg noe, å trene opp noe og i selvforbedring; ikke for å være supre, fantastiske og vidunderlige mennesker.

Per-Egill Frostmann

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »