Home Nyheter Derfor “failer” du på innovasjon

Derfor “failer” du på innovasjon

0

Ifølge innovasjons-ekspert Bert De Coutere, er det fem ting som MÅ være på plass for å kunne skape vellykket innovasjon.

Det er ingen hemmelighet at vi lever i en eksponentiell verden der endringer skjer så raskt at det er vanskelig å henge med. Spesielt for etablerte selskaper. De fleste er i dag fullt klar over at de trenger å innovere seg for å forbli relevante i fremtiden. Så hvorfor er det da så mange som mislykkes?

Innovasjonsekspert Bert De Coutere i Center for Creative Leadership, mener vi ofte har for høye forventninger i forhold til hva som faktisk kreves når man skal gjennomgå en for  innovasjonsprosess.

– En undersøkelse vi har utført viser at hele 94 % av selskapene sier at de vet de trenger å innovere seg, mens bare 14 % mener de er gode på å innovere. Dette spriket kommer av at vi er ambisiøse som selskaper, og har skyhøye forventninger, sa han under årets ChangeMakers-konferanse, arrangert for femte gang i regi av InnoMags eier Inspirator AS.

Så hva skal egentlig til for å bli god på innovasjon?

Ifølge ekseperten er fem ting som er helt instrumentelle for å kunne klare å skape vellykket innovasjon:

  1. Definisjon/retning: – Først og fremst må man definere hva innovasjon betyr for dere som selskap. Er vi ute etter inkrementell eller disruptiv innovasjon? Og i hvilken grad dette er det første man må ta stilling til. Har man først det på plass, er mye mulig!
  2. Strategi: – De som lykkes med innovasjon har ikke bare en businessstrategi, men også en innovasjonsstrategi. Hvordan innoverer vi samtidig som vi opprettholder den daglige driften i bedriften? Hva er de nye strategiske driverne? Dette er spørsmål som må stilles og besvares.
  3. Budsjett: – Innovasjonslederne har i tillegg et dedikert budsjett til innovasjonsprosjekter. Det behøver ikke være veldig stort, for det er overraskende mye du kan gjøre med relativt lite ressurser, men det må finnes et budsjett – og da snakker vi budsjett i form av både tid og penger.
  4. Kultur: – Å kartlegge hva slags arbeidskultur man har er ekstremt viktig. Spørsmål som er naturlig å stille vil være: Hva slags kultur har vi og hva slags kultur ønsker vi å ha? Hva slags verdier og prioriteter er viktig for oss og for å klare å skape en innovasjonskultur? Hva trenger vi å erstatte og hva trenger vi å inkludere? Tegn på at man har en god innovasjonskultur vil være en arbeidskultur som ikke straffer usikkerhet og lar sine medarbeidere ta sjanser og feile. I noen arbeidskulturer er det sånn at dersom man feiler, så er det som om det aldri har skjedd. Det blir dysset ned. Hvordan skal man da kunne ta lærdom av det?
  5. Ledelse: – Sist, men ikke minst, må lederne i selskapet oppmuntrer til kreativitet og nye ideer. Det er helt essensielt. Videre må de tilby emosjonell støtte til sine ansatte, da man ofte er på sitt mest sårbare når man innoverer. Dette fordi man ikke vet hva resultatet vil bli og om man faktisk vil lykkes.

– Det at vi har høye ambisjoner når det kommer til innovasjon, som vist i undersøkelsen vår, er positivt –  men de må være oppnåelige, og det er de kun om man klarer å implementere endringene i takt med utvikling av nye idéer.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst