Norske jordbær blir snart plukket av robothender

Koronapandemien har vist hvor avhengig landbruket er av utenlandsk sesongarbeidskraft. Kanskje allerede neste år kan roboter innta jordbæråkeren til travle bønder. -Flere av mine kolleger har kjempeproblemer med arbeidskraft og melder om … Read More

Nytt offentlig innovasjonssenter

Norge ligger langt fremme på offentlig tjenesteinnovasjon, men fremdeles hindres nyskaping av silotenking, rigide rammer og manglende kompetanse. Nå skal et nytt, tverrfaglig senter fremme bedre og mer brukersentrert offentlig … Read More

Innovasjon Norge med fem råd for å ruste næringslivet til restart

– Vi må samarbeide om å ruste næringslivet til restart etter krisen, sa Håkon Haugli da han holdt Innovasjonstalen onsdag. Det er noe pompøst over det statlige virkemiddelorganets forsøk på … Read More

Studenter klinker til – Ninito vil levere til 18 land

Masterstudentene har utviklet en spennende selvbetjeningsløsning sammen med sin første kunde; Parken Bakeri i Forskningsparken. Tidemann Norli og Dexter Smith har startet selskapet Ninito, og sammen har de utviklet en … Read More

Translate »