Hvorfor investerer Aker Solutions i Digital Twin-teknologi for Wintershalls Nova Field i Nordsjøen? 

Digital Twins (DTs) er sofistikerte 3D-modeller, med datadrevne prosesser i sanntid og representasjoner av fysiske artefakter – og kan sees på som en viktig del av vår digitale transformasjon, noe som muliggjør mer innovativ, effektiv og engasjerende læring og opplæring.

To verdener; to muligheter for suksess

Tenk deg to byggeprosjekter der alt skjer samtidig: En fysisk og en virtuell. Når de fysiske strukturene i oljeplattformen Nova Field dukker opp, dukker også de identiske strukturene opp i virksomhets digitale modell. DT gjør det mulig å simulere ingeniør-, produksjons- og vedlikeholdsbeslutninger i en rekke situasjoner der feil er uten betydning – og det kan faktisk gi viktig innsikt og lærdom.

Resultatet blir et miljø og en plattform som gjør det langt enklere å stimulere til viktig innovasjon. Vi ser nå at denne teknologien vinner innpass i stadig flere virksomheter over hele verden.  Dette er fremtiden for læring @arbeid tror vi, hvor læring er tett integrert med teambasert samarbeid som finner sted i et hybrid arbeidsområde. Dette åpner også opp for nye former for samarbeid, hvor mange av teammedlemmene befinner seg eksternt, hvor som helst i verden.

Hva om du kunne garantere en prosjekteier en svært pålitelig test av spådommer og analyse av risiko, risikostyring og reduksjon av risiko og usikkerhet?

Dette vil være en svært attraktiv fordel ved håndtering av komplekse prosesser og prosjekter. Dette forklarer, delvis, noe av den økende tiltrekningen og adopsjonen av DTs. GE kan nå utføre risikofri (virtuell) testing av store vindturbiner før de produseres, monteres og bygges. Det samme gjør Aker Solutions med komplekse offshore-prosjekter. Prosjekteiere kan engasjere seg i trygt og sikkert samarbeid med partnere som bruker DTs – forutsatt at forholdsregler for cybersikkerhet er på plass og håndhevet på skikkelig vis.

Samarbeid og deling

Kan du se for deg at dine egne nåværende eller fremtidige prosjekter vil ha nytte av å bygge en DT?

Dette kan være et internt prosjekt eller et prosjekt som kan innebære eksternt samarbeid og deling mellom et nettverk av økosystempartnere. Dette vil innebære å bygge og utnytte en digital modell som er sikker når det gjelder immaterielle rettigheter, dokumentasjon og med passende bransjestandarder og protokoller. Den potensielle utbetalingen kan være betydelig, og modellen og dens bruksområder vil gjøre det lettere å undersøke potensielle produksjons- og markedsscenarioer og gi god innsikt og detaljer på grunnlag av de underliggende modelldataene. Alle forutsetninger og implikasjoner vil være synlige og gjennomsiktige for alle prosjektdeltakere.

Vår evaluering og vurdering.

Vi føler at DTs representerer en fascinerende fremtidig mulighet, både når det gjelder å akselerere innovasjon på tvers av alle bransjer som omfavner DT-plattformer, samt muliggjør nye og mer effektive måter å lære@arbeid. Men DTs kan også tilby viktige og forstyrrende læringsplattformer for universiteter og bidra til å bygge bro over det nåværende gapet som ofte eksisterer mellom akademisk læring og læring@arbeid. Gjennom etableringen av hybridarenaer kan DT brukes til å teste ut ulike alternative alternativer og scenarier – dra nytte av DTenes “safe-to-fail” digitale miljø, og deretter utnytte den nye innsikten og leksjonene fra DTene til å jobbe inn i den fysiske modellen, og dermed minimere kostbar omarbeiding. På noen måter vil DT-er bli «neste generasjons simuleringer» og vil finne utbredt bruk for innovasjon så vel som læring@arbeid.

Når “Metaverse” kommer, som de fleste store teknologiselskaper har argumentert for de siste månedene, vil DTs sannsynligvis oppleve en enda raskere og mer utbredt adopsjon.

Velkommen til fremtiden!

 


NB! Denne kronikken er et samarbeid mellom Eilif Trondsen og Kristian Folkman. Eilif er en av Open Innovation lab of Norway’s medlemmer som brenner for læring, innovasjon og virtuelle teknologier. Han bor i USA og er også Director Emeritus, Silicon Vikings and Strategic Business Insights.

Kristian Folkman som er seniorrådgiver i Skatteetaten (også de medlemmer i Open Innovation lab of Norway) og brenner for nye innovative måter å lære på og de ønsker seg begge tilbakemeldinger fra nettopp deg!