Innovasjon Norge – Haugli fornøyd med 2020

Støtte fra Innovasjon Norge var i koronaåret 2020 avgjørende for at flere bedrifter enn noensinne fikk realisert prosjektene sine. I tillegg har bedrifter som får råd og støtte fra Innovasjon … Read More

Norske krefter skal samarbeide for å booste norsk eksport

Norge er kåret til verdens beste idrettsnasjon, men har ikke lykkes like godt i konkurransen om internasjonale markedsandeler i næringslivet. NHO, LO, Norges idrettsforbund og Innovasjon Norge signerte denne uken … Read More

Trondheim kommune øker sin grønne konkurransekraft

Regjeringen vil øke den grønne konkurransekraften i norsk næringsliv. Men hvordan kan grønn konkurransekraft måles? Og hva bør kommunene gjøre for å få fart på omstillingen? Trondheim kommune og SINTEF … Read More

Translate »