Hvilken 1. mai parole ville du valgt å gå under?

April nærmer seg slutten,  – og 1. mai, arbeiderenes egen dag står for tur.  Denne dagen har tradisjonelt vært dagen for å sloss for endring, men i en tid der endringene kommer av seg selv og i økende fart opplever nok mange av våre lesere  at LO og fagforeningene sloss mer for status quo og bevaring av gårsdagens ordninger enn for nye innovative grep. 

Vi i InnoMag intervjuet LO lederen for noen uker siden og møtte en LO leder som gikk langt i å innse at Norge trenger omstilling og at vår fremtid er avhengig av gode entreprenører og de ildsjelene og tidlig fase investorene som hjelper dem frem.

Vi har sett på årets paroler og selv om det handler en del om forsvar av gamle ordninger, er LO også innovative når det gjelder forslag som å kreve økt satsning på ny grønn vekst og forsøksordninger med kortere arbeidstid. De hevder for eksempel at 6 timers dagen øker både trivsel og produktivitet, og foreslår nedtrapping med en halvtime om gangen inntil 6 timers dagen er nådd, uten at det skal resultere i lavere lønn, – og det er jo innovativt.

En undersøkelse gjennomført av Menon for DNB for nøyaktig ett år siden viste at hver tiende nordmann går svanger med en ambisjon om å etablere egen bedrift. Samtidig viser tall fra Europakommisjonen at over 85 prosent av de nye jobbene opprettet de siste 10 årene er skapt av små og mellomstore bedrifter (SMB).

Bak disse tallene finnes entreprenører med både små og store ambisjoner. Noen bygger håndverksbedrifter, mens stadig flere bygger service – og teknologibedrifter, og alle bygger de kunnskapsbedrifter som sloss på et stadig mer globalt marked. Til sammen sørger de for Norges innovasjonskraft og bidrar til særdeles viktig verdiskaping i samfunnet.

Vi leser og hører at politikerne forsøker å legge til rette for entreprenørskap og etablering av nye bedrifter, men den triste sannhet er at idsjeler som våger seg inn for å hjelpe ofte motarbeides og neglisjeres av virkemiddelapparatet, i tillegg til å straffes av et skatteregime som begunstiger skipsredere og eiendomsinvestorer.

Vi redaksjonen i InnoMag vet hvor mye landets endringsagenter jobber for å skape omstilling og klarer ikke å dy oss, og kommer derfor med 5 forslag til 1. mai paroler vi tror ville samle mange endringsagenter:

  1. Fjern skatt og arbeidsgiveravgift de første tre årene og innfør skatteincentiver som mobiliserer til økt privat risikokapital fra private investorer. Vi skal ikke lenger enn til England før det finnes risikoavlastende virkemidler som virker. I 2012 innførte England 50 prosent skattefradrag for investeringer under 100.000 pund i innovative selskaper som var yngre enn fem år.
  1. Fjern samtidig formuesskatten på arbeidende kapital slik at norske investorer ikke straffes for å investere og eie i Norge. Realiteten er at dette tapper næringslivet for kapital, og plasserer nordmenn i en posisjon der man straffes for å investere i norske arbeidsplasser. Dette er en urettferdig særavgift for nordmenn som forsøker å bygge arbeidsplasser.
  1. Skal Norge lykkes i årene fremover trenger vi uten tvil flere som skaper sin egen virksomhet. For å underbygge denne utviklingen trengs et marked der energiske entreprenører langt raskere kan presentere sine ideer og ekspansjonsplaner for investorer med kunnskap, kontakter og kapital. InnoMags Innobørs er et gratis tilbud til grundere som ble lansert for over 2 år siden av daværende statssekretær Eirik Lae Solberg i Næringsdepartementet, og som er nevnt i Solbergregjerningens Sundvollen erklæring. Så langt har over 150 grundere fått gratis hjelp, men virkemiddelapparatet og næringsministeren er fortsatt ikke på banen.
  1. Gjør det økonomisk interessant å investere i tidlig fase virksomheter, og sørg for at beløpet tidlig fase investorer investerer i en nystartet virksomhet matches fra Innovasjon Norge, og deretter dobles ved hjelp av EU’s Investment Fund. Økt tilgang til statlig pollen- og såkornkapital for de som trenger det mest vil gi store positive ringvirkninger. Selv om vi ikke er flere enn 5 millioner nordmenn vil dette sammen med åpning for crowdfunding hjelpe mange grundere.
  1. Øk samarbeidet mellom stat, utdanningssektoren og næringslivet, – og styrk innovasjonsperspektivet og belønn oppstartsmiljøer og innovative virksomheter som tør å utfordre status quo fordi morgendagen kommer raskere enn mange tror.

Det er på høy tid vi får økt nasjonal oppmerksomhet om verdien dyktige norske endringsagenter representerer, enten de bidrar til omstillinge i dagens virksomheter eller starter nye. Det er ingen gitt å vite hvilket postnummer som fostrer den neste Finn.no, Opera eller Norwegian, men vi vet allerede nå at det vil være engasjerte ildsjeler som bidrar til å gjøre det mulig.

Det har vært pratet lenge nok, – på vegne av norske endringsagenter og deres gode hjelpere ber vi om handling NÅ!

Hva skulle det i så fall stå på parolen du ville valgt å gå under?

Med varme aprilhilsener

Truls

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

One thought on “Hvilken 1. mai parole ville du valgt å gå under?

  1. Å etablere nye bedrifter og skape nye jobber er ikke noe problem. Men verden trenger ikke mer av fortidens hodeløse næringsetableringer. Nå må vi vise ansvar. Vi må skape fornuftige og samfunnsansvarlige firmaer.

    Min parole er: Frem med Bærekraftig, Inkluderende og Etisk innovasjon!

    Tenk at det blir både kult og lønnsomt å være snill.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »