Inspirator og FBI Conference etablerer et unikt samarbeid om årskonferansen INNOVASJONSDAGEN 2019 som i år finner sted på EpiCenter i Oslo 4.september. Når to lag som er kjent for høy kvalitet går sammen, kan det ikke bli noe annet enn den beste dagen for nye spennende tanker.

Truls Berg, Inspirator’s leder og ansvarlig redaktør av InnoMag,  forteller at han er stolt over de dyktige lederne som kommer for å dele kunnskap og historier om vår nære framtid under den 10.utgaven av Innovasjonsdagen.  Verdensledende innovatører, som direktør for innovasjon i Salesforce,  Phil Komarny og Paul Iske kommer. Det samme gjør vår egen supergründer, Bjørn Kjos og Oslo’s ordfører Marianne Borgen.  Kommer gjør også dyktige Åsne Havnelid som leder Norsk Tipping og Yngvar Ugland og Ingjerd Bleikeli Spiten fra DNB for å nevne noen.

Nina Hanssen, FBI Conference, sier at hun er begeistret for samarbeidet.

– De fire tidligere Female Business Innovation (FBI) arrangementene har hatt en imponerende rolleliste av synlige, dyktige kvinner som har tatt plass både på scenen, i samfunnet og i verden. Deriblant Katinka Greve Leiner, CEO, Ferd Sosiale Entreprenører og Jennifer Vessels, CEO, Next Steps.  I år er de begge på Innovasjonsdagen. Det er også, blant flere dyktige foredragsholdere, Ragnhild Nilsen, multi-innovatør med doktorgrad i innovasjon og ledelse.

Kommer gjør også Marianne Aasen, hun er direktør for Simula School of Reserach and Innovation (Simulaskolen). Hun er opptatt av “Utdanninger i et innovativt arbeidsliv i stadig endring.»

Norge er et velutviklet land med en solid velferdsstat takket være befolkningens kunnskap og kompetanse. God utdanning jevnt fordelt har gitt god omstillingsevne. Før var en solid grunnutdanning nok til å takle nye arbeidsoppgaver i et langt arbeidsliv. Framover vil det neppe være nok, fordi arbeidslivet vårt endrer seg raskere på grunn av digitalisering og automatisering. Marianne stiller spørsmålet: Hvordan satse på livslang lærling for alle?

Dyktige Anne-Kari Bratten, Administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter stiller også opp. Tittelen på hennes foredrag er «Verdiskaping og velferd – romantikk og realitet».

-Oljen har bidratt til at Norge er på verdenstoppen i levekår. Vi har vent oss til et høyt privat forbruk og folk flest forventer minst samme velferd som i dag. Spørsmålet er hvordan vi skal innrette oss når inntektene fra petroleumsnæringen går ned, og de offentlige utgiftene til helse og andre velferdstjenester øker på grunn av en stadig høyere andel eldre i befolkningen, sier Anne-Kari.

Kirsten Marie Holmen er daglig leder for Magic North AS og driver 11 businesser i 4 land. Hun skal snakke om «Å gripe mulighetene i overgangen til en opplevelsesbasert framtid.» I det ligger det både muligheter for å skape ny forretning, men også utfordringer i forhold til å iverksette endringer som tar høyde for at fremtidige forretningsmodeller er annerledes enn dagens. For mange bransjer er stikkordene usikkerhet og kontinuerlig endring, og selskaper bør legge strategier som tar høyde for dette og som bidrar til verdiskaping, selv om utviklingen ikke blir eksakt slik en trodde eller håpet på.

Konferansen i år har tema “Innovasjon – Fra idé til konkurransefortrinn” . På denne reisen vil dagens- og morgendagens innovatører, gründere og ledere få faglig påfyll og inspirasjon. Talere fra ulike virksomheter som har lykkes med innovasjon, deler erfaringer og synspunkt.

Et spennende innlegg kommer fra Bjarte Bogsnes som jobber med «Management Innovation» i Equinor. Han er en anerkjent foredragsholder internasjonalt og har vunnet en Harvard Business Review/McKinsey Management Innovation pris. Bogsnes er også forfatteren bak “Implementing Beyond Budgeting – Unlocking the Performance Potential” der han beskriver hvordan Equinor har forlatt tradisjonelle styringsprinsipper og i stedet har implementert mer innovative og smidige alternativer. I innlegget vil han fortelle mer om dette arbeidet og peke på det store potensialet som ligger i å fokusere på innovasjon også på dette området, og ikke bare på teknologi- og produktinnovasjon.

– Innovasjonsdagen med Inspirator og FBI Conference som samarbeidspartnere, går dypt og i spiral, for ingenting nytt skjer med rette linjer og linjal, avslutter Nina Hanssen som i år blir konfransier sammen med Truls Berg.

Påmelding og mer info her