Jan Tore Sanner om innovasjon i offentlig sektor

– For kommunene kan sosiale entreprenører være et viktig tilskudd til innovasjonen og nyskapningen i tjenestene, sier Kommunal og- moderniseringsministeren Jan Tore Sanner.

Etter en uke i medias søkelys og mye pepper fra de som synes alt er best slik kommunegrensene nå engang ligger, stilte Jan Tore Sanner i dag opp for å gjøre stas på landets mange sosiale entreprenører.

Anledningen er dagens lansering av inspirasjonsheftet ”Veier til samarbeid”. Målet er å bidra til større forståelse mellom offentlig ansatte og de sosiale entreprenørene – og skape flere muligheter for felles utvikling.

Timingen er god, dagens samfunnsutfordringer er komplekse og de økonomiske rammene stadig strammere. Offentlig sektor kan ikke lengre forventes og løse alle disse alene. Norge må derfor bli langt flinkere til å utvikle arbeidsformer som i større grad tar i bruk samfunnsressursene på best mulig vis.

De sosiale entreprenørene er en slik ressurs, og et eksempel på slik samarbeid finner vi i Oslo i Bydel Nordstrand.

– Tilnærmingen til utvikling av nye metoder og modeller i vår sektor må være løsningsfokusert og handlingsorientert – basert på målgruppens faktiske behov og involvering av både fagfolk og målgrupper, forteller Ann Kristin Vestheim Tveøy avdelingssjef, Avdeling velferd i Bydel Nordstrand.

Høsten 2014 inngikk hun en avtale om samarbeid på tvers av de tradisjonelle inndelingene mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Målet med samarbeidet er å utvikle mer effektive og brukervennlige tjenester, samt bidra til en kultur for kontinuerlig fagutvikling og tjenesteinnovasjon blant ansatte og ledere. Samarbeidet startet med en åpen tilnærming til bydelens utfordringer innenfor Navs sosiale arbeidsområde. Ut av samarbeidet er det blant annet satt i gang en større levekårssatsning i bydelen spesielt rettet mot barnefamilier, barn og unge. Levekårssatsningen har skapt kunnskap og nye muligheter for å komme tidlig inn i forhold til barn og unge som lever i utsatte familier. Det er blant annet etablert en lavterskel familietelefon som gjør samarbeidet på tvers av tjenestene enklere, oppgaveløsningen smidigere og tjenestetilbudet mer helhetlig.

Samskaping av de nye løsningene

I bydelen er det utviklet en arbeidsform der både frivillige aktører og sosiale entreprenører betraktes som ressurser og trekkes inn i de ulike fasene i utviklings- og innovasjonsarbeidet.

– For oss har innovasjon blitt en naturlig del av måten vi tenker og jobber på. Når alt rundt oss endres må vi også være i en kontinuerlig forbedring og utviklingsprosess, sier Vestheim Tveøy.

– Vi trenger en verdiskapende velferdsmodell, og den må vi skape sammen. På Nordstrand er vi nå godt i gang med å utvikle det vi kaller innovasjonsøkologi; et bærekraftig system for nyutvikling, der samfunnsnyttig innovasjon er en av flere effekter av en samskapende interaksjon mellom ulike og relevante aktører. KREM er utviklingspartner i bydelen, og koordinerer arbeidet hvor stadig flere av medlemmene i Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon inngår som samarbeidspartnere, forteller Hilde Dalen, styreleder i Senter for Sosialt Entreprenørskap og gründer av KREM.

Ifølge Vestheim Tveøy, er samarbeidet også kostnadseffektivt.

– Staben blir mer kompetent enn før, og kan i større grad samhandle med brukere og samarbeidspartnere, privat næringsliv og andre enheter/avdelinger. Vi ser også at et økt faglig engasjement og at det utvikles et mer positivt og dialogbasert arbeid med brukere. Dette gir økt brukerinvolvering som igjen reduserer tids- og ressursbruk i arbeidet med å orientere målgruppene i retning av arbeid. Vi får tilført tverrfaglig kompetanse og et sammensatt nettverk, nyttige erfaringer og nye vinklinger som bidrar til at vi får raskere igangsetting av helhetlig, smidige og samtidige tjenester.

– Vi kunne selvsagt løst våre utfordringer ved å leie inn prosjektledere eller utviklingskonsulenter, mange gjør det. Men dette samarbeidet tilfører noe mer. Samarbeidet med en utviklingspartner som bringer inn relevante aktører ved behov, hjelper oss å effektivisere og forenkle våre utviklings- og omstruktureringsprosesser. De bringer inn nyttige bidrag til den organisatorisk og faglig utvikling, ved siden av den kontinuerlige praktiske bistanden i vår hektiske og ofte utfordrende arbeidshverdag. Fra et ledelsesperspektiv er det spesielt verdifullt å kunne arbeide side ved side med en kvalifisert partner når nye metoder og modeller blir diskutert, utprøvd, evaluert og formet, avslutter hun.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Vi anbefaler:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Translate »