Svaret er ja, skal vi tro Birger Steen i Zunum Aero. Målet er å ha det første elektriske flyet i luften i løpet av 2022.

Transport som går på elektrisitet er i vinden som aldri før, men til nå har elektriske passasjerfly vært en relativt fjern drøm. Små el-fly har dog allerede lettet fra bakken, men tunge passasjerfly er en større utfordring, da batteriteknologien ennå ikke er godt nok utviklet. Men teknologien kan være på plass innen kort tid, ifølge Birger Steen som sitter i Zunum Aeros advisory board.

– Hvis alt går alt etter planen, vil vi kunne redusere all kommersiell flyutslipp i verden med 40 % i løpet av 2030-årene, sa han under årets Zero konferanse.

Vil demokratisere flyindustrien

Det har skjedd mye innen luftfart. Antall flyvninger har doblet seg hver femtende år de siste 70 årene, fra én trillion i 1980 til ca. 15 trillioner i 2030. Samtidig har prisen på flybilletter halvert de siste 30 årene. Mens et fly i gjennomsnitt tok 20 personer i 1980, frakter et fly i dag i gjennomsnitt rundt 80 personer per flyvning.

Større fly som kan fly lengre strekninger, har ført til færre flyplasser. Dette har blitt et stort problem for alle de som er nødt til å kjøre milevis til nærmeste flyplass.

Zanum Aero ønsker nå å reversere utviklingen. Planen er å ha 10 000 landingsteder over hele verden og frakte passasjerer i mindre fly. Reduksjoner i operasjonskostnader skal også kunne gi en prisreduksjon på billetter på 40-80 %, tror de.

– Vi ønsker at folk skal tenke på flyene våre mer som busser enn fly. Målet er å demokratisere flyindustrien slik at folk skal slippe lange reiser til nærmeste flyplassen for så å landet et sted som ikke engang er deres siste destinasjon. Vi ønsker også å redusere prisene og tiden man bruker på flyplassen. Tiden det vanligvis tar å gå igjennom sikkerhetskontrolle for eksempel, vil bli redusert da sikkerhetstiltakene er mindre for små fly, forklarte han.

Konkret lover de å kunne fly deg to til fire ganger raskere enn vanlig. Første fly vil bli å se i luften i 2022 og skal etter planene kunne frakte inntil 50 passasjerer på strekninger på inntil 1000 kilometer.