Innovasjon er nøkkelen for norske og internasjonale bedrifter som ønsker å styrke sin konkurranseevne inn i de neste tiårene, men kan innovasjon standardiseres? Standard Norge mener ja, og inviterer til digitalt frokostmøte 16. juni om nettopp dette.

 

Det er lett å tro at innovasjon og banebrytende nye oppfinnelser kommer fra frie tanker og kaos, men bedrifter som lykkes over tid og avler gjennombrudd og innovasjoner, har ofte god orden og struktur. Standardisering innen innovasjonsledelse handler om å jobbe systematisk med innovasjon. Det handler blant annet om å jobbe strukturert med terminologi, medarbeiderdrevet innovasjon og nødvendige prosesser for kvalitetssikring og kompetanseutvikling.

Hvis du ønsker å lære mer om utvikling av innovasjonskultur, og ser verdien i å lage gode strukturer for hvordan ledere bør jobbe systematisk med innovasjon i virksomheten, ønsker vi deg velkommen til et digitalt Standard Morgen. 

Til frokostmøtet kommer representanter fra Innovasjon Norge, Patentstyret, Konkurransetilsynet, Norges forskningsråd, KS, Open Innovation Lab Norway og Standard Norge.

Tid: 16. juni 2020 kl. 0830 – 1030

Sted: Webinar

Mer informasjon om frokostmøtet og påmelding.