Matprodusentgiganten Nortura reduserer klimaavtrykket med 1500 tonn CO₂

Nytt flisanlegg gir betydelige kutt i oljeforbruket på Rudshøgda, Alf Prøysens hjembygd.

(InnoMag opplyser om at Nortura er en del av content marketing programmet vårt INSPIRE)

Det er Oplandske Bioenergi som står bak anlegget som nå leverer prosessdamp produsert på ren skogflis istedenfor på olje. Det reduseres klimaavtrykket til dampproduksjonen med hele 87,5 prosent.

– Målet er at vi skal bli CO₂-nøytrale i fremtiden, sier fabrikksjef ved Nortura Rudshøgda, Fred Bakkejord i en pressemelding. 

Kortreist flis

Damp er energibærer for en rekke viktige prosesser på fabrikken.

– Jeg er veldig stolt over at jeg som fabrikksjef får lov til å være med på å bygge et slikt anlegg og gjøre de tiltakene vi hele tiden gjør for at fabrikkene skal drives på en mest mulig bærekraftig måte.

Skogflisa som benyttes er kortreist og kommer fra kvernet kvist og avfall fra treindustrien i regionen. Bakkejord påpeker at mange bønder også eier skog.

– Dette kan være positivt for våre eiere også.

Fra vugge til vugge

En av tiltakene for å nå klimamålene som ble satt i klimaavtalen i Paris 2015, er å få på plass en sirkulær økonomi der avfall som konsept forsvinner.

Under NHOs årskonferanse i år, presenterte konsulentselskapet BCG rapporten «Green Leadership», som tok for seg mulighetene og utfordringene det grønne skiftet innebærer. Her ble Nortura fremhevet som en av de ledende selskapene i feltet som kun ser på avfall som uutnyttede ressurser.

Selskapet har nemlig en ambisjon om en «Vugge til vugge» filosofi hvor alle råvarer som inngår i produksjonen skal kunne gjenbrukes i nye produkters livssykler uten å forurense eller forsvinne som avfall. I Norturas kjøttproduksjon for eksempel, blir alle deler av dyret utnyttet. Ingenting kastes, uansett om det er hud, ull, innmat eller bein. Alt blir videreforedlet og ender enten opp som mat og andre produkter beregnet på mennesker, dyrefôr, eller som brensel.

– Sirkulærøkonomien åpner et unikt mulighetsvindu fordi etterspørselen etter grønnere og mer ressurseffektive produkter vokser raskere enn tilbudet av smarte løsninger. Vi tror sirkulær økonomien vil skape nye vekstmarkeder etter hvert som flere og flere forbrukere legger vekt på dette, sier Arne Kristian Kolberg i en kommentar til InnoMag.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »