Hadde det ikke vært fint om de kommunale tjenestene, enten det er barnehageopptak, innmelding til grunnskolen eller søknad om trygghetsalarm var proaktive og forhåndsutfylte – sånn som skattemeldingen? Og hadde det ikke vært bra for kommunene om dette var noe de slapp å lage selv, men som de kunne abonnere på – som en Spotify for kommunale tjenester?

12. august lanserte Digital Medarbeider betaversjonen av Tjenestebutikk.no.

– Tjenestebutikk.no er inspirert av Spotify, men i stedet for å abonnere på musikk, kan kommuner abonnere på proaktive offentlige tjenester til en fast pris. Kostnaden er under terskelverdien for offentlige anskaffelser slik at kommunene slipper lange anskaffelsesprosesser, sier Aleksander Øines, daglig leder i Digital Medarbeider AS.

Proaktive kommunale tjenester

Første tilgjengelige tjeneste er proaktivt barnehageopptak. Denne tjenesten tilbys nå gratis for kommunene og den vil etterhvert også gjøres tilgjengelig i en premium variant. Digital Medarbeider er sammen med Oslo kommune også i gang med et innovasjonsprosjekt for å utvikle nye arbeidsformer og tjenester for bydel Nordre Aker. Dette prosjektet vil blant annet resultere i en proaktiv tjeneste også for trygghetsalarm.

– Vi har samarbeidet med Digital Medarbeider i ett år, og det er av stor verdi for Nordre Aker fordi vi har behov for å skape kontinuerlig endring. Vi har nå inngått en innovasjonskontrakt for å skape nye arbeidsformer og digital støtte. I et slikt samarbeid skaper vi sammen gode løsninger til verdi for innbyggerne og medarbeidere. Vi henter også ut viktige gevinster fra satsingen i form av at innbyggerne blir sjef i eget liv, vi skaper en enklere arbeidshverdag og opprettholder en sunn økonomi, sier Camilla Glasø, avdelingsdirektør Helse og mestring, bydel Nordre Aker, Oslo kommune.

Effektivisering og tjenesteproduksjon

Digital Medarbeider jobber tett sammen med kommuner for å redusere kommunenes utgifter, og skape en enklere hverdag for innbyggerne.

– Det er ikke kommuners oppgave å innovere sine egne tjenester. Det utvikles nye forretningsmodeller kontinuerlig. Det ligger et voldsomt potensial for besparelser i kommuner som ønsker å forenkle saksbehandlingen og forbedre tjenesteproduksjon for innbyggerne, sier Øines.

tjenestebutikk.no vil det kontinuerlig legges til nye proaktive tjenester. Frem mot årsskiftet er det planlagt lansering av fire tjenester: Trygghetsalarm, deling av landbrukseiendom, motorisert ferdsel utmark og innmelding grunnskole. Alle kommuner kan legge inn ordre fortløpende, og vil få tilgang på tjenesten når den er tilgjengelig. I 2020 er ambisjonen å lansere minst 12 nye proaktive tjenester. Totalt er det 200 kommunale tjenester som har potensial for å kunne redesignes og digitaliseres, slik at de kan tilgjengeliggjøres i butikken.

Besparingspotensiale 

– Redesign av offentlige tjenester kan endre mange av de rutinepregede arbeidsprosessene som i dag utføres av kommunalt ansatte. Hver ny proaktiv tjeneste har besparingspotensiale på 10-30 prosent. Saksbehandling kan helt eller delvis fjernes, samtidig som skjønnsmessige vurderinger selvsagt fremdeles skal ivaretas av mennesker, sier Øines.

Digital Medarbeider AS har fokus på sterk vekst fremover, samt å videreutvikle et ledende kompetansemiljø med faglig sterke ansatte. På eiersiden er gründere og ansatte samt corporate finance-selskapet Incepto gjennom fondet Nydalen Venture II. Neste runde oppkapitalisering er startet og denne lukkes i løpet av kort tid. Digital Medarbeider AS ble etablert 6. februar 2017, og har hatt løpende inntekter og overskudd nærmest fra første dag.