Posten Norge med nye miljømål: Skal være 100 % fornybare innen 2025

Konsernet trapper opp ambisjonene med sin nye målsetning: «Posten og Bring – fornybar innen 2025». 

Posten og Bring har redusert utslippene åtte år på rad. Totalt har konsernet redusert CO2-utslippene med 43 prosent siden 2008 og innfridde dermed 2020-målet om 40 prosent reduksjon tre år før tiden, rapporterer de i en pressemelding.

I dag står den statseide post-leverandøren for omkring én prosent av de samlede CO2-utslippene innen transportsektoren i Norge, men dersom de klarer å oppfylle ambisjonen de har satt seg, vil de innen de neste åtte årene kun benytte seg av fornybare energikilder i biler og bygninger.

– Posten og Bring har lykkes med å ta en ledende posisjon innen klima og miljøarbeid i vår bransje – noe som legges merke til av både kunder og vår eier. Dette må vi fortsette med i årene som kommer, og derfor løfter vi nå blikket mot 2025, sier konsernsjef Tone Wille i pressemeldingen.

Nye løsninger

Det nye miljømålet krever at konsernet kontinuerlig vurderer fornybare løsninger og faser ut fossil energi, samt tester ny teknologi som etter hvert blir tilgjengelig. Det krever at sentrale forutsetninger er til stede, blant annet:

• Tilgjengelig bærekraftig fornybart drivstoff
• Utvikling av kjøretøy som kan benytte null- eller lavutslippsløsninger
• Fornybare løsninger må være konkurransedyktige med fossile løsninger

Miljømålet gjelder for egeneide kjøretøy og bygg, men Posten og Bring stiller også krav til sine leverandører. Kravene vil økes etter hvert som mulighetene for å redusere utslipp faller på plass. Konsernet er allerede i gang med å revidere og oppjustere de miljøkravene som stilles.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!
Translate »