-Det er med stor ydmykhet jeg går inn i vervet som styreleder i Amesto. Min far har gjennom mange år gjort et formidabelt arbeide, som jeg gleder meg til å fortsette. Dessuten ønsker jeg å sette økt fokus på innovasjonsarbeidet, samt dette med å dele kunnskap mer effektivt. Sist, men ikke minst brenner jeg for økt fokus på bærekraft.

For Ariane Spandow, som 1. september tok over styreledervervet i Spabogruppen, er bærekraft og innovasjonskraft noe mer enn bare buzz-ord. Det er tydelig at den nye styrelederen mener alvor og denne uken kom nyheten om at Amesto går inn som hovedpartner på to av vinterens vikitgste konferanser, nemlig FUTURE INSIGHT 2030 hvor også Reid Hoffmann stiller den 16. mars neste år – og på Innovation Forum konferansen den 16. november.

 

Innovasjon og deling

-Hvorfor deltar dere som partner på begge disse konferansene?

-Det gjør vi fordi det er viktig for oss. Innovasjon er helt grunnleggende for at vi skal utvikle oss videre. Og økt innovasjonskraft er noe alle fremtidsrettede selskap trenger. Men det som er nesten like viktig i fremtiden, er at vi blir flinkere til å dele kunnskap. Det har vært viktig tidligere også, men jeg mener at vi nordmenn ikke har lykkes bra nok med det. Så for å dra en parallell til min egen situasjon, så er det svært viktig å lære mer hele tiden – men det er også viktig å bidra.

-Men mange vil kanskje tenke at det er viktig å holde ting hemmelig, slik at konkurrenter og andre ikke får muligheter til å stikke av med teknologi eller kunnskap man sitter på?

-Ja, jeg vet at det er mange som tenker slik. Og det finnes rimelig nok bedriftshemmeligheter som man skal ha respekt for, og holde for seg selv. Men det er langt mindre enn mange tror som trenger å være hemmelig. En mye viktigere erkjennelse er dette: Det er mange utfordringer bedriftene våre har, som vi vil ha bedre forutsetninger for å løse i samarbeid med andre. Innovasjon skjer ofte langt mer rasjonelt, blir bedre og rekker lengre om man går inn i dette sammen med andre. Så derfor er det altså viktig for oss å delta på begge konferansene, understreker hun.

 

Godt forberedt

-Du har allerede 18 år bak deg i konsernet, så da vet du kanskje hva du går til også som styreleder?

-Ja, det gjør jeg jo på mange måter. Jeg har fulgt min fars arbeide tett, og føler at jeg har god kjennskap til hvilke oppgaver som venter. Samtidig må jeg nok si at jeg ikke helt vet hvordan det vil bli, fordi det å ta over etter en formidabel skikkelse som min far, er en oppgave som preger meg med ydmykhet. Så har jeg jo Arild og Jan (brødre) ved min side, som jeg vet kommer til å bli gode og solide støttespillere i tiden fremover. Men når det er sagt, er jeg likevel avhengig av å finne min egen vei, og lede konsernet inn i en ny æra, som blant annet vil bli preget av bærekrafttenkingen som er så viktig for meg – og for konsernet.

-Dette kommer til å bli en enda mer integrert del av vårt arbeide fremover, og både kunder og samfunnet rundt oss kommer til å se at vårt arbeide preges av det. Sammen med innovasjonsarbeidet, der vi altså skal bli enda bedre på å dele kunnskap og forhåpentligvis til å samarbeide om fremtidige innovasjoner, blir det en profil som bringer oss enda høyere opp i bevisstheten hos våre fremtidige samarbeidspartnere, sier hun entusiastisk.

 

People-Planet-Profit

Ariane Spandow har allerede mange år bak seg i familiekonsernet, og har i mer enn et tiår vært ansvarlig for Corporate Social Responsibility, og hun sitter fra før i en rekke av konsernets selskapsstyrer. Hun er personlig initiativtaker og ambassadør for konsernets virksomhetsstrateg som tar utgangspunkt i en Trippel bunnlinje tenkning. – People – Planet – Profit, og hun har en ambisjon om å endre måten samfunnet vurderer suksess og resultater i business.

Intervjuet med Ariane viser oss med all mulig tydelighet at Amesto fremstår som en av de virksomhetene som er lengst fremme i skoene når det gjelder å tenke mer bærekraftig og helhetlig også rundt ledelse.

Vi i InnoMag tror dette er smart. Det er en rekke fordeler ved å ha omgivelsenes anerkjennelse: Medarbeiderne blir mer motiverte, myndighetene mer velvillig innstilt, kundene kjøper lettere, og investorene fremstår som mindre nervøse. Det dreier seg om å finne gode praktiske løsninger som gir god lønnsomhet uten at det går på bekostning av etisk ansvar, miljø eller andres velferd. Å ta etisk ansvar innebærer å innfri de standarder, normer og forventninger som samfunnet som helhet har til virksomheten.

Kort fortalt er dette den tredelte bunnlinjen:

1) Den finansielle bunnlinjen: Årsrapporten inneholder en tradisjonell vurdering av virksomhetens ytelser – den finansielle verdiskapningen gjennom produksjon av varer, tjenester og sysselsetting.

2) Den miljømessige bunnlinjen: Virksomheten rapporterer i tillegg på i hvilken grad den tar miljøhensyn på alvor. Dette er informasjon som beskriver forhold som avfallsreduksjon, redusert energibruk, redusert bruk av råvarer, bruk av miljøvennlige materialer, produksjonsmetoder og transport.

3) Den samfunnsmessige bunnlinjen: Handler om virksomhetens ivaretagelse av mennesker i et vidt perspektiv. Den interne delen fokuserer på arbeidsvilkår for de ansatte. Den eksterne delen vil typisk ha fokus på den sosiale delen av samfunnsansvaret som for eksempel menneskerettigheter, arbeidsforhold hos underleverandører, korrupsjon, sponsing og bidrag til lokalsamfunnet.

 

Spabogruppen har røtter helt tilbake til 1948, hvor Else Widerøe etablerte selskapet Contact Service, som formidlet sekretærjobber for utlendinger som kom til Norge etter andre verdenskrig. Thor Spandow overtok selskapet etter sin mor i 1980, og utviklet det til Personal Gruppen. Deretter ble dette til Olsten Personal, før det til slutt ble solgt til Adecco i 2001. På det tidspunktet var selskapet det nest største rekrutteringsbyrået i Norden, med en omsetning på 2,1 milliarder kroner. Da Adecco hadde kjøpt ut eierne av Olsten Personal Norden, plasserte Thor Spandow 150 millioner kroner av gevinsten i familiens eiendomsselskap. Gjennom de 20 årene som har gått etter dette, har familien er det bygget opp dette grunnlaget bygget videre til det som i dag utgjør Spabogruppen, med Amesto Group og Spabo.

Generasjonsskiftet innebærer at Thor Spandow overlater styreledervervet til en familiebedrift med over 1.000 ansatte fordelt på Norge, Sverige og Danmark, samt Amesto Global til en av Norges kommende stjerner. Det må kunne sies å være imponerende.

Vi avslutter praten med den ferske styrelederen Ariane Spandow med en klar forståelse for at selskapet har fått en styreleder som vet hva som skal til, og som allerede i mange år har arbeidet for mer bærekraftige mål. Hun har også åpenbart insett at god innovasjon forutsetter inspirerte medarbeidere og mål som fenger på flere plan. Det blir spennende å følge både selskapet og Ariane fremover.