Facebook, NBC og Fox News har bestemt seg for å fjerne en reklame fordi den bryter med plattformens etiske retningslinjer. 

Det var etter at Fox News og NBC bestemte seg for å trekke en politisk reklame for Donald Trump fordi den ble sett på som rasistisk, at Facebook også valgte å sette ned foten.

Den republikanske reklamen, som hevder at migrant-strømmen som er på vei til USA består av “farlige og ulovlige kriminelle”, får dog fortsatt lov til å bli publisert på Facebook, men får ikke lov til å kjøres gjennom sidens betalte reklame-distribusjonssystem, en løsning hvor man kan betale penger for at budskapet skal nå flest mulig innenfor sin målgruppe.

– Denne reklamen bryter Facebooks retningslinjer for reklame fordi den består av innhold som kategoriseres som sensasjonelt, sa en talsmann fra plattformen til Bloomberg.

Facebook definerer blant annet sensasjonelt innhold i sine retningslinjer som “innhold som viser vold eller trusler om vold”.

CNN fikk også tilbud om å distribuere reklamen på sine sider, men valgte å avslå fra begynnelsen av.

– CNN har gjort det helt klart gjennom sin journalistisk dekning at denne reklamen er rasistisk. Når vi ble forespurt om å få betalt for å publisere en varient av denne reklamen, så avslo vi, skriver nyhetskanalen på Twitter.