India er verdens største og raskest voksende marked for hydrogenproduksjon basert på fornybare energikilder. Det norske selskapet Greenstat har siden 2019 arbeidet med å etablere seg i det indiske markedet og blir nå den første norske aktøren som inngår på eiersiden i grønn hydrogenproduksjon i det enorme landet.

– Vi ser store muligheter i India, med tanke på den enorme energiomstillingen landet står overfor. Grønt hydrogen har en helt sentral rolle som en ny utslippsfri energibærer. Det åpner muligheter både for Greenstat og andre norske energi og teknologiselskaper, sier leder i Greenstat Vegard Frihammer i en kommentar.

Avtalen med selskapet Ayana Renewable Power ble signert av styreleder i Greenstat Hydrogen India, Sturle Pedersen. I signeringsmøtet deltok også utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Pilotanlegget skal bygges i Karnataka og vil produsere rundt 300 kg hydrogen per dag.

– Greenstat er svært fornøyd med at norske myndigheter er så offensive i sin satsning på fornybar energi og grønt hydrogen i India. Det betyr mye for norske selskap som vil etablere seg i dette raskt voksende markedet, sier Sturle Pedersen.

Greenstat Hydrogen India etablerte kontor i Mumbai i september 2021, samtidig som selskapet åpnet sitt Center of Excellence – Hydrogen (CoE-H). Selskapets hovedsamarbeidspartner i India er PHD Chamber of Commerce India (PHDCCI)

Litt mer om grønt hydrogen

Hydrogen kan erstatte fossile energikilder på mange bruksområder innenfor transport, tradisjonell industri, i energisektoren og som en komponent i framstilling av produkter. Hydrogen kan framstilles uten eller med svært lave utslipp av klimagasser og har ingen utslipp ved forbrenning. Hydrogen er også velegnet som langsiktig lagringsmedium for energi uten å tape energiinnhold.

De mest aktuelle produksjonsmetodene omfatter elektrolyse der vann spaltes i hydrogen og oksygen ved å tilføre elektrisk energi, og dampreformering av metangass der metanen splittes i hydrogen og CO2.

Grønt Hydrogen benytter kraft i produksjonsprosessen som er basert på fornybare energikilder. I motsetning til Blått Hydrogen som er basert på fossile energikilder og krever karbonfangst- og lagring for å bli klimanøytralt.

NB! Vi gjør oppmerksom på at innholdet delvis kommer fra en pressemelding fra selskapet