En digitaliseringskonferanse som inspirerer, beveger og skaper handling gjennom samarbeid Digitalisering i et innovasjonsperspektiv er en konferanse som skal bidra til samhandling, hvor man ikke bare belyser og snakker, men … Read More

Sivakonferansen er en nasjonal arena for kunnskapsdeling, verdiskaping og nettverksbygging. Her møtes sentrale aktører innen næringsliv, innovasjon og regional utvikling. Årets konferanse handler om hvordan næringslivet og den nye industrien påvirkes … Read More

Translate »