Ny grønn plattform – 1 milliard kroner skal tildeles

Regjeringen bevilget tidligere i år en’ milliard kroner til oppstart av Grønn plattform. Dette er en del av regjeringens tiltakspakke som gir bedrifter og forskningsorganisasjoner i instituttsektoren støtte til innovasjonsdrevet … Read More

En digitaliseringskonferanse som inspirerer, beveger og skaper handling gjennom samarbeid Digitalisering i et innovasjonsperspektiv er en konferanse som skal bidra til samhandling, hvor man ikke bare belyser og snakker, men … Read More

Sivakonferansen er en nasjonal arena for kunnskapsdeling, verdiskaping og nettverksbygging. Her møtes sentrale aktører innen næringsliv, innovasjon og regional utvikling. Årets konferanse handler om hvordan næringslivet og den nye industrien påvirkes … Read More