Trigger starter nytt søsterselskap: Lanserer partnerskapsselskapet Trigger X

– Forretningsmodellen vår åpner for at virksomhetene vi jobber med kan redusere sin investeringsrisiko, mot at vi får en del av eierskapet i løsningene vi utvikler – enten vi snakker om rettigheter til ny teknologi eller deleierskap i nye selskaper, sier Preben Carlsen, daglig leder i Trigger X. 

Trigger X skal samarbeide med andre virksomheter for å utvikle nye verktøy, produkter, forretningsmodeller og selskaper som fungerer i en digital konkurransesituasjon.

– Vi heter Trigger X fordi vi kun er en del av ligningen. Den blir først komplett når vi kombinerer vår egen kompetanse med den som finnes hos andre. Derfor har vi laget et partnerskapsselskap som ikke måler suksess i form av kortsiktig utbytte, men investerer i konsepter som gir fremtidig gevinst fordi vi bygger opp skalerbare løsninger sammen med andre. På veien deler vi både risiko og oppside med de vi jobber med – uavhengig av om de er private selskaper, offentlige virksomheter, organisasjoner eller oppstarter, sier Preben Carlsen i en pressemelding.

Partnerskap reduserer investeringsrisikoen

Idéen om å starte et partnerskapsselskap har utviklet seg over flere år med tett samarbeid med andre virksomheter, og en økende erkjennelse av at partnerskap er den mest effektive måten å drive innovasjon på i en tid hvor behovet for spisskompetanse på flere områder bare vil fortsette å øke.

– Behovet for nye løsninger har aldri vært større. Store deler av norsk næringsliv, organisasjonsliv og offentlig sektor befinner seg nå i en fase hvor de vurderer hvilke grep de skal ta for å møte det teknologiske skiftet. Vår ambisjon er å jobbe sammen med disse virksomhetene for å utvikle de beste svarene. Forretningsmodellen vår åpner for at virksomhetene vi jobber med kan redusere sin investeringsrisiko, mot at vi får en del av eierskapet i løsningene vi utvikler – enten vi snakker om rettigheter til ny teknologi eller deleierskap i nye selskaper, sier Carlsen.

Carlsen fortsetter som eier og styreleder i Triggers konsulentvirksomhet, men vil nå bruke tiden sin på å bygge opp det nye selskapet, hvor han får selskap av seks nye partnere; Nicolay Nickelsen, Hallgeir Knutsen, Nassir Achour, Aleksander Johansen, Malin Husefest og Christopher Henriksen, som samlet sett har lang erfaring med forretningsutvikling, teknologi- og innovasjonsprosjekter, endringsledelse og globale partnerskap. I tillegg til de nye partnerne, er alle dagens eksisterende eiere i Trigger med som partnere i det nye selskapet.

 

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!