Etter modell av gamle Statoil, vil initiativtakerne til Greenstat AS bygge et konsern folk kan identifisere seg med innen bærekraftig, fornybar energi. Selskapet oppgir allerede å ha over 350 eiere og en konsernstruktur med fire datterselskaper for hver sine satsingsområder.

 (Skrevet av Gudbrand Teigen, InnoBørs-ansvarlig)

InnoBørs-registrerte Greenstat AS ble etablert ved Christian Michelsen Research (CMR) i 2015 som følge av et initiativ fra Vegard Frihammer.  Han jobbet som leder for fornybar energi ved CMR, og så et behov for en ny aktør som kunne gripe mange av de mulighetene som ligger i det grønne skiftet.

Forskertungt team fra Christian Michelsen Research

– Etablerte selskaper som Equinor (tidl. Statoil) og Statkraft har en sterk posisjon i Norge og dominerer i stor grad energisektoren. Men det tar ofte tid før disse store aktørene satser på teknologi som ligger utenfor sine strategiske satsingsområder, mener Vegard Frihammer. Han fikk støtte fra CMRs styre til å jobbe med sin visjon og å finne beste modell for etablering. En annen sentral person i forbindelse med oppstarten var, Bernt Skeie, daglig leder for CMR Prototech som har vært styreleder i Greenstat helt fra starten.

I løpet av 2014 ble det gjennomført et forprosjekt støttet av en gruppe «founding fathers». Blant disse var CMR, Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole, Sparebanken Vest, Trond Mohn, Bergen Næringsråd, Fana Sparebank, Høgskolen i Bergen med flere. Dette forprosjektet dannet grunnlaget for etableringen av selskapet 19.januar 2015, en etableringsdato som sammenfalt med gründer Vegard Frihammer sin 40 års dag. Det ble med andre ord en fin bursdagspresang.

– Mye inspirasjon er hentet fra etableringen av Det norske statsoljeselskap AS – Statoil – i 1972. Så en av de første personene vi hadde møter med var Arve Johnsen, Statoils første administrerende direktør. Han gav mange gode innspill og ønsket selskapet lykke til på ferden, betror gründerteamet Innomag.

Flere ben å stå på

Etter gründernes mening er det mest unike med Greenstat er at selskapet etableres som et konsern helt fra starten. Slik unngår de å legge alle eggene i en kurv.
– De fleste gründerselskaper har én spisset satsing som enten lykkes, eller ikke lykkes i markedet, mener initiativtakerne.

Greenstat vil bygge en merkevare og et robust selskap som finner muligheter i den store megatrenden som gjerne kalles «det grønne skiftet», eller mer spesifikt, overgangen fra fossil til fornybar energi. Det legges opp til en diversifisert portefølje av datterselskaper innen ulike fornybare områder (hydrogen, lokal energi og insight / analyse) som bidrar til å redusere investorrisikoen.

– Selskapet har en utypisk lang horisont med klare mål både for 2030 og 2050, og vi har også strategisk ønske om å få med et bredt spekter av aksjonærer. Greenstat har ikke et typisk gründereierskap hvor nøkkelpersoner eier store deler av selskapet. De fleste ansatte har aksjer etter å ha kjøpt seg inn på lik linje med andre aksjonærer. Per i dag har selskapet litt over 350 aksjonærer som favner fra store profesjonelle til små private investorer. Målsetningen er å bygge Norges beste og mest attraktive energiselskap og at man på sikt skal bli en global aktør, sier gründerne.

Bygger merkevare for åpen innovasjon

– Vi har søkt om varemerkebeskyttelse for navnet Greenstat og tilhørende domener i Norge, Europa og USA. Vi har også søkt om beskyttelse av slagordet «Making Green Happen», men ellers jobber vi med kunnskap som det er vanskelig å patentere. Det legges ellers opp til en stor grad av åpenhet ved at man deler resultater fra prosjekter. Det haster med å finne løsninger som bidrar til å redusere klimautslippene og da har vi tro på samarbeid, på samme linje som både Tesla, Toyota og andre åpner sine patenter for å få fortgang i utviklingen, meddeler Frihammer.

Ettersom Greenstat har flere datterselskaper oppstår også ulike kunderelasjoner. Innen energianalyse jobber Greenstat tett på kunder som trenger objektiv og tilpasset kunnskap om mulighetene innen fornybar energi. Datterselskapet innen analyse får tilbakemelding om at dette er nødvendig kunnskap som er vanskelig å finne i en verden som strømmer over av motstridende informasjon.

– Innen hydrogen og energi jobbes det langsiktig og det vil ta noen år før vi leverer våre første fysiske anlegg. Men i prosessen med å realisere prosjekter jobbes det tett med andre partnere, både på kundesiden og på leverandørsiden. Her får vi tilbakemelding om at Greenstat blir sett på som en kunnskapsrik og attraktiv samarbeidspartner, og at vi i mange tilfeller fungerer som en katalysator for å få i gang grønne energiprosjekter, sier Frihammer.

Teamet bak Greenstat, Fra venstre: Hilde Holdhus, Martin Larsen Hirth, Silje-Cathrin Strømmen, Tomas Fiksdal, Karoline Ullaland Hove og Daniel Janzen Foto @ Greenstat

Involverer investorene

Greenstat inngår strategiske samarbeidsavtaler med partnere det er ønskelig å jobbe tett med som for eksempel Nel innen hydrogen og Entro innen energirådgiving. Gründerne har tett dialog med sine med-investorer og et eget investornettverk (Crowd Works) er etablert for å dele og kommuniserer best mulig mellom eierne.

Medarbeiderne i Greenstat har lovet eierne å jobbe aktivt for å gripe muligheter til langsiktig avkastning innen satsingsområdene. Gründerne mener å ha satt seg hårete, men realistiske mål for rapportering til aksjonærene fram mot 2030:

De har en ambisjon om å bidra til betydelig reduksjon av fossile utslipp. De vil være en dominerende leverandør av grønt hydrogen i Norge, og ha en betydelig rolle internasjonalt. Også innen lokal energi og nullutslippsprosjekter for maritim sektor vil Greenstat tilstrebe en sterk markedsposisjon. De forteller at investorer kan merke seg at selskapet har satt seg fore en verdsettelse på over 100 MRD NOK innen 2030, og at de vil vektlegge å være en attraktiv arbeidsgiver.

– Det vi er helt sikre på er at 2019 er hydrogenets år. Vi ser en massiv økning i prosjekter, ikke bare i Norge men også ute i verden: UK, Tyskland, Frankrike, USA, Australia, NZ, Japan for å nevne noen. Innen lokale energiløsninger løsner det også – vi ser et økt kunnskapsnivå i byggeprosesser og et sterkere fokus på proptechløsninger, avslutter Frihammer entusiastisk.