-For første gang i historien får nå norske bedrifter muligheten til å være med på PDMAs beste praksis undersøkelse. Dette vil være en unik sjanse til å lære mer om din egen bransje, og sørge for at du er oppdatert på både beste praksis og fremtidig utvikling innen innovasjonsledelsesområdet. Men du må «hive deg på» innen 15. januar!

Professor Tor Helge Aas ved Handelshøyskolen ved UiA som til daglig jobber med studier innenfor blant annet innovasjonsledelse, forteller til Innomag at en deltagelse i denne undersøkelsen vil gi deg og din bedrift unike fordeler:

Helt i front

-Det vil bringe deg helt i front når det gjelder å få tilgang til resultatet av denne siste undersøkelsen, men også mulighetene til å være med på oppdaterende webinarer senere. Fristen er imidlertid ganske kort, så du må delta innen 15. januar om du skal være med i årets undersøkelse.

Hva er undersøkelsen, og hvem står bak den?

-La meg ta det siste først: Det er amerikanske PDMA (‘Product Development Management Association’) som står bak undersøkelsen. Undersøkelsen har vært gjort 4 ganger tidligere, og den forrige undersøkelsen ble gjort i 2011. Man er ute etter å identifisere «best practisce», altså den praksisen som brukes hos de mest vellykkede selskapene akkurat nå innenfor innovasjonsledelsesområdet. Dessuten vil man belyse ny praksis, og hvilken nøkkel det kan være til fremtidig suksess. En del av undersøkelsen fokuserer dessuten på det som kalles «portfolio management», altså ledelse av innovasjonsprosjektporteføljen.

Det er altså en ganske omfattende og grundig undersøkelse?

-Den griper fatt i svært mange felter som vil være spennende for alle bedrifter som tar produkt- og tjenesteutvikling på alvor, og som er opptatt av innovasjon. Så det betyr altså store deler av norsk næringsliv.

-Men det stopper ikke med det du har vært inne på ovenfor?

Kunstig intelligens

-Nei, det er mer spennende innhold i denne undersøkelsen: Man er ute etter å belyse bruken av kunstig intelligens (AI) til produkt- og tjenesteutvikling, og sist, men ikke minst, se litt nærmere på hva Covid 19 har betydd for produkt- og tjenesteutvikling i praksis.

Kan det ikke være enkelte som er skeptiske til å gi fra seg så sensitiv informasjon som dette kan synes å være?

-Dette er et viktig punkt: Undersøkelsen er 100% taushetsbelagt når det gjelder hvem som har kommet med informasjonen, og hvilket selskap det er snakk om. Dette er så klart ekstra viktig når man snakker om så sensitiv informasjon som man spør om i denne undersøkelsen. Men her har PDMA altså mer enn 25 års praksis når det gjelder å bygge tillit. De har rutiner på plass som sørger for at man kan være trygg på at all bedriftssensitiv informasjon vil bli behandlet absolutt konfidensielt, forklarer Aas.

Global undersøkelse 

Hvordan tror du Norge ligger an i forhold til resten av verden når det gjelder innovasjon?

-Jeg tror faktisk at Norge ligger ganske så bra an jeg. Det hender jo at vi ikke kommer så høyt opp på listene når det gjelder innovasjonskåringer, men det mener jeg handler mer om hva som legges til grunn for kåringene enn noe annet.

Saken er at man ofte tar utgangspunkt i hvor det er tatt ut flest patenter, og det sier ikke nødvendigvis så mye om hvordan det står til med det totale innovasjonsarbeidet i et land.

Så jeg tror at norske bedrifter skal være stolte av det arbeidet som utføres på dette feltet landet rundt. MEN det betyr så klart ikke at man ikke har forbedringspunkter. Alle som sysler med innovasjon vet at man alltid kan bli bedre, og jeg mener at en måte å bli bedre på, er å delta i denne undersøkelsen. Bare deltagelsen vil kunne være spennende, og det er de som deltar, som først får kjenne resultatene av undersøkelsen world wide. Her vil det være mye å lære for alle som deltar, det er jeg sikker på, reklamerer Aas.

Hvordan blir man så med i undersøkelsen?

-Enten ved å ta kontakt med meg, og få tilsendt en link til selve undersøkelsen, eller å følge linken i bunn av artikkelen. Men husk: Tiden er knapp, og dette er virkelig ikke en sjanse du bør la gå fra deg, avslutter professor Aas.

https://eccles.qualtrics.com/jfe/form/SV_aidz1WHDR7sURWR