Ifølge en undersøkelse er det bare 40 % av de selskapene som velger å ekspandere internasjonalt, som lykkes. InnoMag har tatt en prat med investeringsselskapet Verdane for å høre mer om hvordan man knekker internasjonaliseringskoden og hvilke fallgruver man bør styre unna.

(Ønsker du å lære mer om hvordan du lykkes internasjonalt? Meld deg på Verdane og Inspirator AS, InnoMags eier, sitt gratis-arrangement på MESH HER)

­– Dersom du ønsker at selskapet ditt skal vokse fra 50 millioner til 300 millioner, så kan du enten lansere et nytt produkt eller tjeneste, eller du kan ekspandere internasjonalt. Våre erfaringer og analyser viser at det å internasjonalisere vil være det letteste, men det er fortsatt mange fallgruver man bør være klar over på, advarer Pål Malmros, partner i Verdane.

Prøving og feiling

Verdane er et oppkjøpsmiljø som investerer i både enkeltselskaper og porteføljer av selskap.

– Antall selskaper i Norden som er verdt mer enn 100 millioner, er relativt få. Vi tror at Verdane kan være med å øke dette antallet gjennom vår erfaring og ekspertise, sier Johnny Rindahl, en av Verdanes norske partnere.

Verdane-fondene har i dag 40 kjerneselskaper i porteføljene, deriblant de norske vekstselskapene EasyPark, Mustad og Zisson.

– Vi investerer i nordiske vekstselskaper innen programvare, teknologi og netthandel, samt selskaper i mer tradisjonelle sektorer. Fellesnevneren for alle selskapene er at de de drives av teknologi og digitalisering. Vi investerer ikke i startups, men scale-ups, selskaper som allerede har bevist at de har en forståelse for markedet, som vet hvordan de skal skape omsetning, som har ambisjoner om å vokse til nye høyder og som søker etter en partner, forklarer han.

– Vi hjelper ikke selskapene våre bare med finansering, men fremfor alt med det faglige aspektet. Alt fra nettverk, til ekspertrådgivning og forretningsplanlegging. Vi tror det er viktig at aktører som investerer i selskapet, har en industriell forståelse så vel som finansiell, fortsetter han.

Verdanes fond har investert i over 40 selskaper bare de siste fem årene og besitter derfor masse erfaring, basert på både prøving og feiling. Sammen med Malmros har Rindahl ansvar for software-seksjonen av selskapet.

– Når det kommer til software-området, så skjer det mye. I dag har nesten alle virksomhetene skybaserte løsninger. Det betyr at nedslagsfeltet for internasjonalisering har blitt mye større enn det var før ettersom man kan distribuere software på en helt ny måte, sier han.

Med fond i investeringsfasen på sammenlagt over 6 milliarder kroner, 35 ansatte og kontorer i Oslo, Stockholm, København, Helsingfors og London, har de lang erfaring med å internasjonalisere nordiske virksomheter.

Men hva mener de to ekspertene er de viktigste faktorene man bør tenke på dersom man skal lykkes internasjonalt? 

Her er partner-duoens fem beste råd:

  1. Velg rett marked:

– Det er kjempeviktig. Man lykkes ikke om man har valgt å spille på feil bane. Er du ledende i markedet så kommer mye gratis. Du må kartlegge og være trygg på at du har noen unike fordeler som gjør at du kan vinne lokalt. Det kan for eksempel være unike markedsføringsstrategier eller unikt produkt eller tjeneste.

  1. Ha fokus på eksekvering:

– Det er ikke penger, men eksekvering som ofte er den største utfordringen når man velger å ekspandere internasjonalt. Sørg derfor for at man har nok management-ressurser på tidspunktet man har valgt å lansere produktet. Det verste man kan gjøre er å slippe produktet i det nye markedet, uten å ha evnen til å klare å levere på det man har lovet.

  1. Ansett de rette menneskene:

– Å rekruttere lokalt kan være utfordrende. Man burde derfor sende ut eget personal, gjerne på ledernivå, som kan innrette seg lokalt, lære seg markedet og finne de rette menneskene. Man må ha en person som kan håndverket, men som også har en entreprenør i seg. En som ikke venter at alt skal komme av seg selv. Dette er noe vi i Verdane med vårt nettverk kan hjelpe våre selskaper med.

  1. Sentralisering:

– Det er viktig å sørge for å ha nok ressurser til å støtte oppom de lokale aktivitetene. Det er essensielt at det utenlandske kontoret føler at de får nok støtte fra hovedkontoret på alle plan.

  1. Forstå de lokale behovene:

– Det er alltid utfordrende å starte opp i utlandet ettersom de opererer med andre synergier og marked. Selv om man starter i et land som likner på Norge, må produktene alltid anpasses det internasjonale markedet, det være seg språk eller integrasjon. Det er også viktig å ha fokus på kunden. Selv om kundene i de forskjellig landene ender opp med å kjøpe samme produkt, kan det være stor forskjell på hvordan de trigges og hva som er hovedårsaken til at de velger å kjøpe det.

Ønsker du å lære mer om hvordan man best ekspanderer internasjonalt. Verdane ønsker alle med interesse for teknologi, innovasjon, vekst og internasjonalisering velkommen til internasjonalisering- og software-seminar den 14. november på MESH i Oslo. Klikk HER for å melde deg på gratis.