-Gutteklubben Grei har altfor lenge fått lov til å definere hva som er innovasjon. Resultatet har vært at det i for stor grad handler om nye duppeditter og teknologi. Det vi trenger er sosial endring og mer sosial innovasjon, sier sosial innovatør Hilde Dalen.

Vi har satt oss ned for å portrettere Hilde, en av de som nå utfordrer gutteklubbene med reell nytenkning. På visittkortet kaller Skiensjenta seg for Regnbuemaker og Luftslottsarkitekt og som leder av Senter for Sosialt entreprenørskap og innovasjon seiler hun opp som en av landets tydeligste stemmer for de som ofte faller utenfor.


-Allerede da jeg startet KREM for ti år siden var det 800 000 mennesker i Norge som var definert å falle utenfor systemet. Kort sagt var de ikke regnet som en potensiell samfunnskraft. Problemet har ikke blitt mindre, vi snakker om 30% av arbeidsstokken i Norge.

– Min overbevisning er at disse menneskene som befinner seg utenfor, men som har klart seg på andre betingelser, har et stort ubrukt potensiale.  De er slik jeg ser det en innovasjonselite som samfunnet i dag går glipp av. De burde ikke ses på som en kostnadspost, men som en uutnyttet mulighet. Utfordringen er å hente ut deres kapasitet, dette er noe av det vi i KREM jobber med.

Vil endre samfunnsstrukturer
– Jeg tror at jeg kan bidra til å endre politikken på sosial ulikhet. Jeg setter nye ideer i struktur i piloter. Jeg har jobbet med barnefattigdom og ungdom i 10 år. Dette har vært utviklingsarbeid som gjøres i piloter, der vi gjennom konkret handling viser vei. Målet er å bidra til å endre samfunnsstrukturer

Hilde tror at folk som selv har vært nede for telling er supergode til å bistå andre som har gått på trynet.

– Å ha vært i samme sko, gir ofte helt andre løsninger enn å stå utenfor og kikke ned på problemene, sier hun.


-Vi samarbeider med offentlig sektor, de setter ofte pris på at vi jobber prosjektbasert og baserer oss på målgruppenes behov. Litt enkelt sagt inngår vi partnerskap basert på gjensidighet og bygger synteser.

Sammen med Hovedorganisasjonen Virke har Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon nylig etablert bransjearenaen Virke sosial innovasjon, der Dalen er arbeidende styreleder. Senteret oppsto for å møte sosiale entreprenører og deres behov for kompetanse, kapital og nettverk og har i dag 23 medlemmer.

– Mange av de har hatt skoa på. Hvis du for eksempel har sittet inne, har du en dyrkjøpt erfaring som kan komme andre til gode dersom du vil bruke din erfaring, kompetanse og arbeidskapasitet til å gjøre veien litt lettere for andre i samme situasjon.

Har ikke de fleste sosiale entreprenører hatt skoa på?
-Nei. De som lykkes og ”hauses opp” er oftere retorikere og gode talere som har sylskarpe konsepter. De som har skoa på har ofte ikke det. De baserer seg på en ide, en visjon, noen tydelige verdier, og leter etter de nye løsningene sammen med målgruppene sine. Det gjør dem ofte litt utydelig og litt mindre håndterbare for omgivelsene. De er innovatørene.

Er de underdogs?
-Nei, men de er annerledes og det er kult. De er skrudd sammen på en annen måte og er ofte preget av å ha hatt skoene på. Når du har gått veien selv betyr det ofte at du har en ekstra nærhet til målgruppen. Du står ikke over målgruppen og produserer løsninger for de. Du går veien og produserer løsningene sammen med de.

Hilde Dalen, styreleder i SE Senteret og Vibeke Hammer Madsen, adm. dir., Virke

Hva er det mest innovative – utenfor boksen du selv har gjort i ditt liv?
– Det er nok å gå fra å ligge helt nede mentalt med diagnosen utbrenthet, til å løpe med ideen om at den sosiale innovasjonseliten finnes på utsiden av samfunnet. Reisen har vært lang, det handler om å snakke med folk som sier at ”det går ikke”, til å låne penger i banken, flytte ut av huset, og åpne huset mitt som et talent- og ressurssenter. Det handler også om å være enslig mor, uten inntekt, men med gjeld. Jeg begynte å jobbe med bostedsløse, også kalt “tunge narkomane”. Jeg har nok en forkjærlighet for folk som har gått i veggen og ligger nede, og lever for å hjelpe dem. Når bestemmelsen er tatt er det ikke noe annet du kan gjøre.  Det er rett og slett ingen vei utenom.

Hva er din viktigste utfordring som sosial gründer?
Det er nok meg selv. Egoet mitt, som har så mange meninger om hva jeg må og skal, om min egen forståelse om hvem jeg burde være, og det endeløse arbeidet med ønsket om alltid å gjøre det bedre. Få til mer. Det er både en positiv driver og en akilleshæl. Jeg kan ta fullstendig knekken på meg selv, og ser at også andre sosiale gründere som kommer fra målgruppen ofte har det slik, forteller hun.

– Du jobber ofte mot tyngdekraften, men sosiale entreprenører frihetsstrang er stor, og aller viktigtst er nok ofte nysgjerrigheten som driver slike som oss.

Hvilken betydning tror du sosiale gründere vil få i Norge i de nærmeste årene?

-Jeg er overbevist om at sosiale entreprenører trengs i økende grad for å bygge en nordisk holdbar velferdsmodell. Takk Gud for at oljeprisen har sunket, så vi må finne noen andre modeller. Det tar nok sin tid, men jeg har god tid, avslutter hun med et smil før hun beveger seg ut i vårsolen.

InnoMag opplyser om at Bitten Schei har etablert Senter for Sosialt Entreprenørskap og Innovasjon sammen med Hilde Dalen og Thea Emilie Dalen Dille. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here