– Vi må utnytte fortrinnene våre, slår Steffen Syvertsen, Agder Energis konsernsjef fast. 

Ren energi, kortreiste råvarer og tett kobling på Europa er avgjørende stikkord når Agder Energi tar initiativ til storsatsing med ny, grønn industri på Agder,

-Vi står overfor en overgang til lavutslippsamfunnet, som vil innebære en betydelig omveltning av samfunnet. I dette bildet er vi avhengig av å skape ny forretning og nye muligheter, både i eksisterende markeder og markeder vi ser komme. Dette mener vi er viktig, både for Agder Energi sin del, men også for Norge som nasjon.

Det er en engasjert konsernsjef som forklarer hvorfor konsernet som i mange år har bygget opp en betydelig innovasjonskraft forsterker den grønne satsningen.

-Vi mener at hvis vi får til verdikjeder innen batteriproduksjon vil dette skape nye, grønne arbeidsplasser og flere eksportbein å stå på for norsk økonomi. For oss handler det om å utnytte de fordelene vi har i et mulighetsvindu som vi ser nå, forklarer Steffen Syvertsen, kosnernsjef i Agder Energi.

Han viser til rapporten Grønne verdikjeder som NHO lanserte for kort tid siden, der batteri var ett av til sammen seks områder rapporten mente Norge burde satse på.

Sørlandet – godt egnet for ny industri

Før sommeren lanserte Agder Energi storsatsningen Morrow Batteries med blant andre Gjelsten og Bellona som investorer. Planene om en giga-battericellefabrikk lokalisert på Agder har siden lansering ført til en mobilisering som mangler sidestykke.

  • – Vi er imponert over det engasjementet som har vært siden juni. Det at vi har fått frem hele 19 tomter som egner seg for ny, grønn industri sier noe om viljen og engasjementet i regionen. Det er helt tydelig at ny industri er både villet og ønsket i Sør-Norge, sier Syvertsen.

Morrow har på mange måter blitt ansiktet på regionens fortrinn ved å blant annet få industriklare tomter tilgjengelig på rekordtid. Regionen, som fra før har en over 100 år lang og stolt historie innen verdensledende prosessindustri, kan nå skrive ny industrihistorie.

-Batteriproduksjon vil i løpet av kort tid vokse til å bli en ny global storindustri, med bilindustrien som de viktigste kundene. Her har vi på Agder et konkurransefortrinn. Vi har allerede prosessindustri i verdensklasse og vi ligger tett på de europeiske markedene. Men kanskje viktigst er at vi har landets største overskudd av fornybar energi, og kan skilte med stabil og trygg leveranse, forklarer Syvertsen.

Den europeiske bilindustrien har nærmest et umettelig behov for batterier

Markedet for elbiler er i ustoppelig vekst. IEA har anslått at antallet elbiler vil vokse med ca.1450% på ti år. Ifølge Sintef produseres 97% av alle elbilbatterier i Kina, Japan og Korea. EU og europeiske bilindustri er i en svært sårbar situasjon og vil raskest mulig bort fra avhengigheten av asiatiske batteriprodusenter. Europeisk bilindustri alene vil ha behov for flere titalls gigafabrikker innen 2040 og Norden er blinket ut som en ideell region for produksjon.

-For vi kommer til å trenge flere nye næringer, i tillegg til batteriproduksjon, for å ha noe å leve av i en fremtid der oljen blir gradvis mindre viktig for økonomien på Sørlandet og i Norge, sier Syvertsen.

Batterier er på ingen måte et nytt fenomen i Agder Energi

– Vi har lenge sett at batterier vil spille en sentral rolle i fremtidens kraftsystem, da de har den egenskapen å kunne tilføre mye strøm på kort tid og med rask responstid, skyter Svein Are Folgerø inn. Han er konserndirektør og har blant annet ansvar for de mer disruptive innovasjonsprosjektene i Agder Energi.

-I takt med økt elektrifisering kommer også økt forbruk, noe som setter strømnettet på prøve. I en rapport publisert i januar i fjor anslår Norges vassdrag- og energidirektorat at nettselskapene i Norge vil måtte investere for 135 milliarder kroner det neste tiåret. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av å finne løsninger som unngår deler av disse investeringene vil potensielt være stor, legger han til.

-Vi har siden 2016 jobbet med å utvikle en plattform som legger til rette for smartere bruk av strømnettet. Vi er sikre på at fleksibilitet blir viktig, altså å tilpasse forbruk og produksjon når det er plass i strømnettet. Gode batterier er naturlignok en del av denne løsningen, smiler Folgerø.

Han sikter til utviklingen og etableringen av selskapet NODES, som enkelt forklart er en plattform som gjør det mulig å tilpasse produksjon og forbruk mellom ulike aktører.

Også det Agder Energi-eide selskapet Entelios i Tyskland har nesten uten at vi nordmenn har fått det med oss bygget en ledende posisjon innenfor sitt område. Som følge av mye uregulerbar strømproduksjon har landet behov for å raskt justere forbruket i takt med det som produseres.

-Entelios har noen av Tysklands største industri-aktører på kundelisten, og kan ved hjelp av egenutviklet teknologi stenge av deler av industriproduksjonen i løpet av få sekunder, utdyper Folgerø.

Dette er blitt kritisk viktig teknologi for Tyskland, og avgjørende for å holde strømnettet gående.

For få år siden kjøpte venture-selskapet til Agder Energi batteriteknologiselskapet ECO stor. Selskapet er blant de første i verden til å utvikle en bærekraftig løsning for å bruke brukte elbiler til energilagring.

-Dette er veldig spennende fordi denne teknologien understøtter en bærekraftig videreutnyttelse av bilbatterier, som vi vet markedet vil etterspørre om noen år. I tillegg bidrar løsningen til ECO Stor å få ned prisen på batterier, som inntil nå har vært en veldig høy terskel for mange, sier Folgerø.

ECO Stor sine energilagre blir allerede testet på skolebygg og kontorbygg i regionen. I tillegg skal de levere en container med bilbatterier i det Enovastøttede innovasjonsprosjektet Norflex, som nettopp handler om å utvikle fremtidens strømnett.

Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries er på sin side imponert over mobiliseringen som har vært i Sør-Norge siden nyheten om batterifabrikken ble lansert i juni. Selskapet er nå i full gang med å gå gjennom forslagene, og forventer å presentere hvilke tilbydere som er valgt ut for videre dialog og forhandlinger i begynnelsen av oktober.

Etter planen skal styret i Morow bestemme seg for valg av tomt innen utgangen av året.

-Uavhengig av hvilken tomt vi velger vil ringvirkningene av en slik fabrikk være store for hele landsdelen, kommenterer Andersen.

Med sin over 100 år lange historie innen prosessindustri ligger mulighetene åpne for å skrive en ny industrihistorie på Agder.

Velkommen til «The Battery coast»

Store mengder fornybar strøm, nærhet til råvareleverandører og tett på de europeiske markedene er faktorer som gjør landsdelen spesielt interessant for ny industri. Fra Porsgrunn, med Herøya i spissen, i øst, til Lister-området i vest, finnes alt som skal til for å sørge for en effektiv og bærekraftig verdikjede innen batteri.

-Vi må synliggjøre de gode forutsetningene som faktisk finnes her. Hvis Norge og Agder vil så er Morrow bare starten på et nytt industrieventyr, sier Andersen, som ikke er fremmed for å invitere internasjonale interessenter til det han selv kaller for «the Battery coast».