-Det vil være et enormt behov for IT-kompetanse i årene som kommer. Men alle etterspør seniorkompetanse. Vi mener bransjen må innse at de selv må stå for utviklingen av denne kompetansen. Så vi viser vei: Hos oss får ungdom som på en eller annen en eller annen grunn ikke har kommet seg inn på arbeidsmarkedet, en ny sjanse. De får opplæring, erfaring – og jobb.

Ahmed Hassan, som er daglig leder i Amesto Aces, forteller at de har gjort de samme iakttagelsene som Jimi Hendrix gjorde i slutten av tenårene: Han gikk fra plateselskap til selskap og fra band til band, og fikk det samme spørsmålet. Og siden han ikke hadde spilt i band, fikk han heller ikke prøve seg. Dermed ble hans legendariske første LP hetende: Are you experienced?

Kompetanseutvikler

-Alle ønsker kompetanse, og for 1 år siden siden ringte Ariane (Spandow) meg og utfordret oss på dette. Vi er jo en 3 år gammel startup som er foroverlent, så vi tok utfordringen på strak arm, og har allerede hatt 40 yngre folk innom her.

-Kan du si noe om suksessraten deres?

-Gjerne, for den er faktisk på 60%. Det er så mange som allerede har fått solide jobber etter å ha gjennomgått vårt program. Husk at folk har falt ut av de forskjelligste grunner, men en av dem er uten tvil Covid. Etter de veldig vanskelige årene pandemien har vært for oss alle, er det mange yngre som sliter med å komme videre. Og siden IT-bransjen virkelig tørster etter kompetanse, går det utvilsomt an å utvikle et opplæringsløp for å forberede yngre medarbeidere på mulighetene de vil kunne få som konsulenter. Men våre ambisjoner strekker seg lenger: Vi ønsker å utvikle arbeidsplasser for unge her hos oss, og vårt samarbeide med Salesforce er bare et eksempel på hva vi kan få til, sier Hassan.

Stort behov

-For meg startet det faktisk under koronaen, da jeg tok et kurs som het «corporate social innovation», forteller styreleder Ariane Spandow i Amesto. Hun ble raskt klar over hvilket potensiale det ligger i alle de yngre menneskene som av forskjellige grunner ikke passer inn i bildet vi vanligvis har av et karriereløp. Men en av grunnene til at ting ikke fungerer i markedet i dag, er at altfor mange tenker kortsiktig gevinst. Jeg mener jo at man også skal tenke på det, men kanskje være villig til å la den være LITT mindre, og heller investere i yngre mennesker som kommer til å være med på å skape en høyere gevinst om noen år.

-Men det er ikke mange som våger å tenke slik?

-De gjør det i alle fall ikke, virker det som. Og da har vi tenkt at vi skal gjøre det, rett og slett. Og jeg må si at jeg er svært fornøyd med vårt bidrag til det kollektive ansvar jeg mener bransjen har: nemlig å utvikle menneskene som skal fylle de rundt 40.000 ekstra arbeidsplassene innenfor IT-bransjen som anslagsvis vil trengs om få år. Faktisk sier beregninger gjort av Salesforce at vi her i Norge vil kunne komme til å sysselsette hele 18.000 flere mennesker innenfor IT-bransjen i 2026.

Løfte sammen

-Det kan intet selskap utvikle alene?

-Nei, men i dette tilfellet vil Amestovære med å vei, og jeg er som sagt svært fornøyd med resultatene Ahmed og hans folk i Aces har å vise til allerede. Dette sier mye om hvilke muligheter vi har, om bransjen bare stopper litt opp, og som sagt begynner å tenke litt mindre kortsiktig. Når vi får med oss kundene, slik vi har lykkes med hos Storebrand, oppstår et samspill og et entreprenørskap som skaper det vi kan kalle et «fast-spin» også innenfor innovasjon. Leverandører og kunder kan sammen få til utvikling som ingen av partene kunne ha fått til alene, og med stadig nye og yngre krefter med på laget, vil vi sammen kunne skape morgendagens innovasjonskrefter –

et mannskap som kanskje er juniorer i dag, men som bygger kompetanse – raskt. Vi er veldig glade for at Storebrand har sett denne muligheten, sier Spandow.

Fleksibilitet

-Vi var veldig spente på hvordan samarbeidet med Amesto Aces skulle utvikle seg, for vi tok jo en informert sjanse når vi satset på 2 konsulenter fra deres program, sier Thomas Senneset i Storebrand.

-Men de 16 ukene de hadde fått der før de begynte hos oss, har tydeligvis slått veldig positivt ut. Fra Aces kan man jo få folk med det forskjelligste bakgrunner, og vi fikk to som hadde en viss kodingserfaring: En fordi vedkommende hadde fått opplæring, og en annen som hadde lært seg dette selv. Begge har formelig «blomstret» hos oss, og begynte å bidra positivt til produksjon allerede fra uke 3.

-Er dette et opplegg dere vil anbefale til andre?

-Dette er jo et slags «taste before you buy»-opplegg, der folk kan fungere som innleid en periode, og dersom både de og arbeidsgiveren er enige om at det er en match, kan de ansettes. Det tror jeg, kanskje spesielt innenfor IT-relaterte stillinger, men også i andre sammenhenger, vil kunne slå svært heldig ut. Det virker på oss som om det opplegget Aces byr på skaper en ekstra motivasjon hos folk til å få ting til. En motivasjon de tar med seg dit de blir utleid, og muligens senere ansatt. Så vi har tro på dette, og dersom det fortsetter like positivt som det ser ut nå, etter rundt en måneds samarbeide, er nok dette en avtale vi vil komme til å fortsette, mener Thomas Senneset.

Amesto kom nylig på tredjeplass på oversikten over Norges 25. mest innovative virksomheter, – du kan lese mer om kåringen her.