– Kort fortalt så jobber Nortura kontinuerlig for å utnytte hele dyret, – og målet er å klatre i verdipyramiden. Vi ser mange muligheter i årene fremover til å skape store verdier av restråstoff som bein og kyllingskrog. BioCo, som er et datterselskap vi eier sammen med Felleskjøpet, er vår strategiske satsing på dette. 

Det er Heidi Alvestrand, leder av forretningsutvikling i Norilia, et heleid datterselskap av Nortura som oppsummerer en lærerik samtale med InnoMag’s redaktør på denne måten, og nok en gang slår det meg hvor mye spennende innovasjon som gjøres rundt omkring i norske virksomheter, – og som i altfor liten grad kommer oss for øret. 

Heidi jobber med å finne nye lønnsomme anvendelsesområder for restråstoff etter slakteprosessene, totalt ca. 150 000 tonn årlig. For flere år siden ble dette betraktet som avfall, men sees nå på som en verdifull ressurs. 

Sirkulærøkonomisk tenkning er ikke noe nytt blant norske bønder, men alliansen som Felleskjøpet Agri og Nortura har initiert smaker det virkelig fugl av.

Ikke bare fordi de to store aktørene gjennom BioCoprosjektet jobber for å utnytte det norske kyllingråstoffet enda bedre, men også fordi resultatene så langt tyder på at man her lukter på et nytt forretningsområde med globalt potensial. 

 – Vi har allerede inngått samarbeid med kunder i USA og Kina om utvikling av flere spennende produkter, for eksempel et ernæringsprodukt utviklet for e-sportsutøvere. Norske produkter er attraktive i utlandet fordi vi er blant landene som bruker minst antibiotika, og er på verdenstoppen innen dyrevelferd, forteller Heidi.

 – Konkret bruker vi en spennende norskutviklet teknologi og prosess; enzymatisk hydrolyse til foredling av bein av fjærkre. Resultatet av prosessen blir høyverdiprotein -og fett med spennende egenskaper. I dag leveres ingrediensene blant annet til spesialprodukter innen hundefôr. Jobben videre blir å klatre i verdipyramiden med ingrediensene, smiler Heidi. 

Verdipyramide – målet er å forflytte seg oppover for høyest mulig utnyttelse (av råstoffet) og verdiskaping

Du snakker om verdipyramiden, kunne du gitt oss noen eksempler?

– Ja, tradisjonelt har kyllingskrog kun blitt brukt til fôrproduksjon, men gjennom foredling ser vi en rekke nye anvendelsesområder innenfor kosmetikk, kosttilskudd – og næringsmiddelindustrien som vi jobber med å utvikle. Ved å bruke den nye teknologien kan vi i langt større grad bevege oss i retning av internasjonale markeder i vekst der behov for høyverdig protein,- og betalingsvilligheten er større. Vi har blant annet testet ut proteinpulver tilpasset seniorer og folk som trener mye. Hundefòr-markedet er velutviklet med mange spesialprodukter for å dekke konkrete behov. Mange hundeeiere setter pris på kvalitet og er opptatt av å sikre gode og riktig sammensatte hundemåltider. Mulighetene er mange i markedet, og vi mener vi kan leverer på «the job to be done».  Tross alt er produktene vi leverer både renere, mer konsentrerte og har smaksegenskaper som differensierer seg fra det som finnes på markedet i dag.  

I hvilken grad satser Nortura på innovasjon?

 – I Nortura tror vi at de mest konkurransedyktige innovasjonene er de som innoverer på flere områder enn bare produkt, som eksempelvis nettverk/allianser, inntektsmodell og kanal, sier Britt Signe Granli, prosjektleder i Nortura Vekst & Innovasjon.  

 – Dette er nettverkssamarbeidet BioCo et eksempel på. Nortura har i lang tid jobbet med å bygge en kultur for å drive med innovasjon utover vår kjernevirksomhet. Vi jobber for å finne nye bein å stå på for Nortura i fremtiden, og å løfte innovasjonsarbeidet opp mot transformell innovasjon for ny verdiskapning, sier Britt Signe. Hennes team var også de som tipset oss om dette spennende prosjektet. Heidi er en av mange innovasjonsambassadører som jobber rundt omkring i den store virksomheten med over 5000 medarbeidere.  I Norilia jobbes det med flere prosjekter hvor utnyttelse og verdiøkning av restråstoff er hovedmålet.  

Fotograf: Sunne Eriksen

Vi takker for oss og går inspirert ut med en fornyet tro på hvilke muligheter som ligger i å innovere på det mange tradisjonelt har oppfattet som restråstoff for å bygge nye innovative høyverdiprodukter. Ikke så mange vet at hud fra norsk storfe er den viktigste ingrediensen i noen av verdens dyreste vesker som kjøpes kan, og skulle du være så heldig å eie en luksusbil er sannsynligheten stor for at det er norske storfe-hud du sitter på.

Potensialet er stort, og Nortura og Felleskjøpet Agri sitter åpenbart her med en viktig nøkkel til økt norsk verdiskapning på en bærekraftig måte.