Home Biz Behov for økt samhandling – helsesektoren må digitaliseres nå

Behov for økt samhandling – helsesektoren må digitaliseres nå

0

Helse- og omsorgssektoren representerer en av de største utfordringene for velferdssamfunnet både i Norge og globalt. Ikke bare øker kostnadene som følge av at befolkningen blir eldre, i mange tilfeller reduseres kvaliteten på tjenestene. Norstella samlet i dag Norges ledende helseteknologer for å diskutere behovet for økt samhandling. Målet – å skape morgendagens helsesektor.

Først ut var direktør Christine Bergland, Direktoratet for e-helse som tok for seg utfordringen med å få til nasjonal styring av e-helsesektoren og fremhevet behovet for samhandling.

– Vårt mål er en nasjonal løsning, og her er samhandling og integrasjon essensielt. Det gir ikke mening at hver kommune skal kjøpe hvert sitt journalsystem. Det er feil bruk av penger, det må satses mer på nasjonale plattformer, sa hun.

Hun kom også med et lite stikk til det nye sentralsykehuset utenfor Sarpsborg.

– Vi gratulerer Østfold med nytt flott sykehus, men vi synes det er drøyt å bruke 1.5 milliarder på ett sykehus der pasientene befinner seg under to døgn i snitt.

Et av problemene slik hun så det, er ulike systemer og ulik terminologi.

– Ikke bare bruker de ulike systemene ulike systemer, de bruker også systemene ulikt, selv når de har valgt løsning fra samme leverandør.

Bergland var optimistisk på at sektoren var på rett vei og pekte på at endring tar tid.

– Vi er stolte av e-reseptløsningen, men minner om at det tok nesten 10 år fra ide til lansering, sa hun før hun avsluttet med at direktoratet var opptatt av felleskomponenter.

– Kommunesektoren må tenke nytt, og de er i gang. De vet de må satse – og la det ikke herske noen tvil; Digitalisering er kjempedyrt, men likevel langt billigere enn alternativet.

Hun ble etterfulgt av Kathrine Myhre, som leder Norway Health Tech. Denne klyngen representerer 260 selskaper innen alle områder innen helsesektoren.

– Vår rolle er å fasilitere samarbeid og fungere som en samhandlingsarena. Vi ser Norge som en fantastisk testmarked og mener vi i Norge er knallgode på teknologi. Vi har skapt verdens beste oljeleverandørindustri, – ingen grunn til at vi ikke skal få til det samme på helsesektoren, hevdet hun.

Norge brukte 342 milliarder på helse i 2017, og politikerne er klinkende klare på at næringslivet og brukerne må med.

Myhre advarte tilhørerne om at det dessverre er en sterk tendens til at helseindustrien blir sett ned på av byråkratene.

– Jeg er bekymret for Helse Midt der man har satt seg i en situasjon der det kun er en stor amerikansk mastodont igjen i innkjøpsprosessen, sa hun og la til;

– Vi vet alle at store mastodonter ikke er kjent for å være brukervennlige og innovative, og stiller spørsmålstegn ved hva fravær av konkurranse i nåværende fase av anskaffelsen vil føre til. Norske løsninger er innovative og det er kombinasjonen av små og store aktører som sammen gir de beste løsningene for norske brukere.

I debatten som fulgte, advarte Bergland håpefulle gründere med følgende kraftsalve;

– Markedet er foreløpig dysfunksjonelt, – det er nesten ikke mulig for små helsestartups å tjene penger.

Hennes oppfordring er at Norge må samle seg om flere og bedre felleskomponenter. Hun påpekte også det faktum at selv om DIPS har vunnet de fleste norske sykehuskontraktene, har de foreløpig ikke har vunnet en eneste internasjonal kontrakt.

Kathrine Myhre som lørdag reiser til Kina, pekte på at mange av de nye innovative miljøene er Born Globals og nevnte IMATIS og DIGNIO som to konkrete eksempler.

Hennes oppfordring var like klar; Vi må samarbeide litt mer og på bedre måter.

Samhandlingskonferansen fortsatte med gode innlegg fra Christina Johannessen, Direktoratet for e-helse og Are Helseth i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, som i et tankevekkende innlegg minnet om at en konsekvens av manglende tillit kan være dedigitalisering.

Han etterlyste også politikere som var tydelige nok, sterke nok til å sloss for endringer selv når ikke alle var enige og med tydelige visjoner.

Tips oss

Har du et godt tips til en sak vi bør skrive om? Send ditt tips til post@innomag.no!

Pssst