Forskningsråd-sjef Arvid Hallén ber om en kvart milliard kroner ekstra for å få flere norske bedrifter til å søke EU-midler. 

Den norske regjeringen lanserte på forsommeren en strategi for å få mer penger ut av det europeiske forskningssamarbeidet, Horisont 2020.

Totalt står 77 milliarder euro, altså over 600 milliarder kroner, tilgjengelig for forskning via programmet de nærmeste årene. Av dette er Norge med på å finansiere 18 milliarder kroner.

Norske myndigheters mål er at to prosent av de konkurranseutsatte midlene i Horisont 2020 skal gå til norske aktører. Det krever at norske søkere river til seg 60 prosent mer enn i forrige runde, i forbindelse med EUs 7. rammeprogram.

– Dette er ambisiøst, men vi kan nå målet dersom vi mobiliserer hele sektoren, uttalte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han la frem en ny strategi for kunnskapssamarbeid med EU tidligere i år.

Trenger støtte for å søke støtte

Forskningsrådet følger opp regjeringens satsing med å be om økte bevilgninger til blant annet å skrive EU-søknader.

Områdene som foreslås styrket er:

  • Prosjektetableringsstøtte (PES) økes til 80 mill. kroner
  • Posisjoneringsstøtte (POS) økes til 20 mill. kroner
  • Støtte for etablering av norske EU-nettverk økes til 4 mill. kroner
  • Stimuleringsordning for forskningsinstitutter (STIM-EU) økes til 150 mill. kroner
  • Styrking av virkemiddelapparatet (NCP-apparatet, National Contact Point)

 – Vi vil satse spesielt på å gi mer informasjon om hvordan EU-systemet virker og hva som skal til for å lykkes, uttaler Hallén.

– Lønnsomt å støtte søknader

Hallén påpeker at økt støtte fra EU-prosjekter vil gi Forskningsrådet mer penger til å støtte annen forskning i Norge, på områder som EU ikke er like opptatt av.

EU-prosjekter gir også norske bedrifter og forskere mulighet til å delta i noen av verdens fremste forskernettverk og de får tilgang til internasjonal forskning. Dette er kunnskap som Norge er avhengig av for å opprettholde vår ledende posisjon på mange områder.

Totalt har Forskningsrådet bedt regjeringen om en milliard kroner ekstra i neste års budsjett.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here