Den Innovasjon Norge-støttede startupen har som mål å bidra til å avdekke pasienter som står i fare for å bli rammet av en fraktur forårsaket av benskjørhet før frakturen oppstår. 

Oppstartsselskapet Boneprox har fått NOK 1.152.500,- i støtte fra Innovasjon Norge. Pengene gjør det mulig at Boneprox lanserer i mai, fremgår det i en pressemelding.

Boneprox har som mål å bekjempe benskjørhet, en sykdom som vanligvis oppdages etter en fraktur. Boneprox gjør det mulig å avdekke osteoporose før en fraktur oppstår ved hjelp av tannrøntgenbilder.

– Det de færreste vet er at Osteoporose er en sykdom man kan forhindre om man blir diagnosert tidlig nok. Vi tilbyr tannhelsetjenesten en enkel måte å løse et stort folkehelseproblem på, sier startup-gründeren Theodor Remmen til InnoMag.

– Benskjørhet er en sykdom som rammer 50% av kvinner og 25% av menn i Norge, og hoftebrudd alene koster samfunnet 9 milliarder hvert eneste år. I dag er retningslinjene slik at man forsøker å undersøke pasienter etter en fraktur har oppstått. Hva om vi kan oppdage pasientene allerede før en fraktur oppstår?

Programvaren er et resultat av en EU-finansiert prosjekt der man så på korrelasjonen mellom kjevebenet og resten av kroppen når det gjaldt benskjørhet. Den patenterte programvaren gjør det muligheten til å avlese bentettheten i kjevebenet på et vanlig tannrøntgenbilde innen et par minutter for å finne ut om en person ligger i risikosonen for en fraktur samt benskjørhet.

– Dette innebærer at man igjennom et helt vanlig tannlegebesøk kan oppdage og forebygge en sykdom som skaper de lengste sengeliggende pasientene etter stroke, uten at det tar ekstra tid for tannlegen eller pasienten.

Boneprox vant DNB Healthcare Prize 2017 som årets helseinnovasjon og ble tildelt Seal of Excellence fra EU-kommisjonen som et prosjekt som med både høy kvalitet og stort potensial som kan redusere et enormt problem, ikke bare i Norge, men i verden.