-Det er virkelig ganske utrolig å tenke på nå i etterkant. Men midt under pandemien har vi fått til flere store og viktige innovasjonsprosesser. Samtidig startet vi et omfattende utviklingsprogram for yngre ansatte – og det mens vi  gjennomgikk en omstrukturering. Kreativiteten har formelig blomstret, og vi fikk til ting ingen skulle ha trodd kunne være mulig!

Det er Andreas Hamnes som sier dette i ukens lederintervju. Han er egentlig seniorrådgiver, men synes selv den tittelen er for kjedelig, så han kaller seg i stedet for «innovasjonsambassadør», og det er da også en tittel som sier mye mer om det han gjør.

Selv sier han beskjedent nok at det er organisasjonen rundt ham som skaper resultatene, men de som kjenner Brønnøysundregistrene (BR) godt, og som har tipset oss om innovasjonslederen avslører en noe annen historie. Skussmålet fra en rekke medarbeidere er førsteklasses; “Han er en pådriver og støttespiller av de sjeldne, og med en kreativitet, pågangsmot og ikke minst inkluderende stil som gjør at alle blir virkelig interessert i å gjøre sitt beste.”

De beste av de beste!

-Det er medarbeiderne som gjør jobben, sier han insisterende: Han peker for eksempel på «Brønnøysundregistrene Vol 2.0». Satsingen på ungdommen i BR-UNG er et tiltak for å bygge opp under vår strategiske ambisjon om å opprettholde og utvikle et sterkt innovasjonsmiljø. Tiltaket har sterk forankring hos toppledelsen, og kom som en konsekvens av forrige regjerings beslutning om å overføre Altinn og andre oppgaver til Digitaliseringsdirektoratet. Vi så dette som en mulighet til å satse offensivt på innovasjon.

-Hva går satsningen ut på?

-Vi har en ambisjon om å bygge morgendagens BR’ere som kan styrke vårt faglige mangfold slik at Brønnøysundregistrene er godt rustet til å møte omgivelser som er preget av høy grad av digitalisering og kontinuerlig rask endring. BR-UNG skal være et årlig program for inntil 12 utvalgte unge medarbeidere i etaten på tvers av lokasjoner og avdelinger (fortrinnsvis i aldersgruppen 25-35 år) med høy kompetanse. Det handler om å gi medarbeidere muligheter til å bygge og styrke kompetanse på både strategiske og operative oppgaver i fremtidens BR. Målsettingen er å bygge talenter som er drivende dyktig på samskaping og nyskaping, og dermed bidra til neste versjon av BR – BR 2.0.

Grundig prosess

Hvordan blir man en del av denne satsingen?

-For det første måtte alle deltagere søke for å få sjansen til å delta. Deltagere ble plukket ut med tanke på å skape en tverrfaglig sammensatt gruppe, men nøløyet var trangt og programkomiteen vurderte også en rekke andre kriterier, nemlig:

Grad av nysgjerrighet, modighet, ønsket om å være fanebærer, evnen til å trekke med seg andre, samt ønsket om å være med å påvirke organisasjonen, og helt til slutt evnen til å jobbe tverrfaglig i prosjekter.

Programmet har også satt fokus på å vise verdien av nettverk for å skape endring, og har skapt relasjoner høyere opp i departementet. Dessuten har det blitt knyttet bånd til andre innovasjonsmiljøer i både private og offentlige virksomheter. Det er også blitt bygget gode relasjoner mellom ledere i BR og deltagere, ikke minst fordi deltagerene har blitt kjent med lederne også utenfor kontoret. Ledelsen har også tatt initiativ igjennom programmet til å få innspill fra deltagere på andre pågående prosjekter, blant annet tildelingsbrevet. Sist, men ikke minst er det skapt relasjoner til andre personer som sitter på den viktige nye kompetansen internt i organisasjonen.

Innovasjon på mange plan

-Alt dette ble altså startet under pandemien, men dere hadde et par andre ting på tapetet også?

-Ja, definivitivt! La meg for det første løfte fram kompensasjonsordningen, som er et lysende eksempel på hvor raskt et viktig innovasjonsprosjekt virkelig kan gjennomføres.  KFN (kompensasjonsordning for Næringslivet) ble skapt på rekordtid: Teamene startet å bygge i uke 45 i 2021– og var ferdig i januar 2022!

-På hvilken måte arbeidet dere?

-Vi befant oss jo i en svært presset situasjon, men det visste vi at bedriftene vi skulle betjene, også gjorde. Presset på oss kom fra alle kanter: Både når det gjaldt ønsker fra politisk hold og næringslivet, ressurstilgang og tidsbruk. Stadige endringer i forskriften gjorde at vi måtte jobbe parallelt, slik at vi var klare til å gå på lufta så snart forskriften var vedtatt. I forbindelse med den siste forskriftsendringen i januar i år skjedde alt på én dag: Forskrift ble godkjent samme morgen som vi lanserte oppdatert løsning. Dermed kunne virksomhetene søke tre dager før fristen statsråden hadde satt (31. Januar 2022).

-Men hva hadde dere å hjelpe dere med?

-Løsningen ble utviklet på den nye tjenesteplattformen til Brønnøysundregistrene, med søknadsskjema i Altinn. Etter at søker hadde fylt ut og revisor/regnskapsfører godkjent søknaden, ble den maskinelt behandlet. Opplysninger ble kontrollert opp mot informasjon fra en rekke ulike kilder og registre, og søker fikk svar i løpet av få minutter. Utbetaling skjedde innen 72 timer – i de fleste tilfellene samme dag.

Innovativ satsning på blokkjedeløsninger

-Men det stopper ikke med dette heller?

-Nei, det er jo nettopp det som er så fantastisk, utbryter fyrverkeriet som har ledet an i innovasjonsarbeidet i en etat som er langt mer innovativ enn mange har fått med seg:

-La meg introdusere dere for BRØK – BRønnøysundregistrenes ØKosystem for eierskapsinformasjon. Dette er intet mindre enn en blokkjedeløsning for åpenhet rundt eierskapsinformasjon.

De siste to-tre årene har vi utforsket om desentraliserte løsninger kan bidra til effektivisering, større åpenhet, smartere forretningsmodeller og enklere sanntidstjenester. Gjennom samarbeid med flere start-ups både innen utvikling/kompetanse og potensielle bruksområder har vi nå kommet dit at vi er klare til å lansere en begrenset pilot i juni. Vi baserer oss på Ethereum, bruker rollup (Arbitrum) for å skalere og jobber også med en multisignatur wallet.

For statlige Brønnøysundregistrene, som til vanlig fører noen av landets viktigste registre i sentraliserte databaser, vil denne tjenesten, hvor lagring og administrering skjer desentralisert, representere noe helt nytt, og så vidt vi kjenner til er vi først i verden til å lansere et slikt produkt, forklarer en ivrig innovasjonsambassadør oss.

BRØK er bygget opp av flere aksjeeierbøker. Hver aksjeeierbok er en smartkontrakt på blokkjeden Arbitrum (Ethereum) som følger ERC1400-standarden, fortsetter han engasjert og dykker ned i en rekke fagbegrep Innomag’s journalist slett ikke klarer å følge med på.

Så, mens Andreas trekker pusten, takker vi for oss og lar det bli med det og sender en vennlig tanke til de som tipset oss om å intervjue Andreas. Det er ingen tvil om at vi ser annerledes på Brønnøysundregistrene etter dette, og det gjør kanskje du også?

 

Gode tips til redaksjonen tas i mot, – og nok en gang lar vi i oss i redaksjonen imponere over all det flotte innovasjonsarbeidet som foregår landet rundt.