Brønnøysundregistrene og Skatteetaten blir de første norske offentlige aktørene som tester ut informasjonstjenester i metaverset Decentraland.

Under Nokios i Trondheim denne uken benyttet Brønnøysundregistrene muligheten til å vise at de innovativt ligger langt fremme. I samarbeid med EY viste de oss et virtuelt kontor i metaverset. Der kan brukerne bli kjent med offentlige etater på en ganske ny måte.

Fremtidens brukere av offentlige tjenester

Brønnøysundregistrene velger å gå virtuelt av flere årsaker.

– Fremtidens brukere av offentlig tjenester vil sannsynligvis være der, da bør vi også være der. Vi har behov for å lære! Vi vil møte de yngre generasjonene på deres plattformer.  Vi bygger dette sammen, offentlig og privat. Vi deler kunnskap og erfaringer, muligheter så vel som utfordringer, sier direktør i Brønnøysundregistrene Lars Peder Brekk i en kommentar.

– Det er fortsatt nytt og krevende for de aller fleste å jobbe med metaverse og virtuelle kontorer. Både fra et teknisk, markedsmessig og juridisk perspektiv, sier Nordic Blockchain & Innovation Lead i EY Magnus Jones.

– Det vi imidlertid ser at virksomheter har størst utfordringer med, er å tolke det regulatoriske, skattemessige og juridiske regelverket rundt metaverset som kan være veldig komplekst. EY ser det derfor som svært positivt at norske myndigheter nå bidrar med å bringe klarhet til markedet ved å møte brukerne med informasjon og dialog i den virtuelle verden, avslutter Jones.

Informere, kommunisere og utforske virtuelt

I det virtuelle kontoret vil du blant finne informasjon om kryptorapportering fra Skatteetaten og “hvordan starte en bedrift” fra Brønnøysundregistrene.

– Decentraland er en virtuell verden bygget på Ethereum-blokkjeden, spesielt laget for de som har lyst til å lage innhold, spille, selge og bygge land og eiendommer. Det er også et sted hvor du kan kommunisere i og utforske. Vi mener metaverset er en kanal vi er nødt til å være til stede i, sier Andreas Hamnes som er forretningsutvikler i Brønnøysundregistrene.

Det offentlige må også tenke nytt!

Den virtuelle verdenen er under etablering og her er det mulig å tilrettelegge for generasjonsskiftet som skjer nå.

– For oss handler dette om å fortsatt utføre vårt samfunnsoppdrag, og opprettholde den høye tilliten vi har i samfunnet, sier Hamnes. Han legger til at Brønnøysundregistrene ikke bare må sette brukeren i sentrum, men tenke som dem.

– Fortsetter vi å utvikle tjenester som vi gjør i dag, bidrar vi til økt utenforskap for generasjoner som er “født digitale”.

Sikre verdiskapingen

Også når det gjelder rekruttering kan det være riktig å ha et kontor i en virtuell verden i dag.

– Vi ønsker å tilpasse tjenestene våre til nye generasjoners behov, og må eksperimentere for å finne ut hva som treffer dem. Vi ønsker å tiltrekke oss unge talenter og å beholde gode medarbeidere, og da må vi henge med i timen. I sum mener vi at ved å tilrettelegge for nye generasjoner, sikrer vi verdiskapingen i Norge, sier direktør Brekk.